Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

205. Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB, stran 875.

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06 in 77/11) izdaja minister za zdravje
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
1. člen
V Seznamu snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08, 5/09, 8/10, 75/10, 32/11 in 100/11) se v prvem odstavku 1. člena:
– v napovednem stavku besedilo »Direktivo Komisije 2011/81/EU z dne 20. septembra 2011 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev deltametrina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/81/EU)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2012/43EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi nekaterih naslovov stolpcev v Prilogi I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 327 z dne 27. 11. 2012, str. 34; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/43/EU)«;
– v prvi alinei za besedilom »(UL L št. 243 z dne 21. 9. 2011, str. 13)« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »Direktivo 2011/81/EU« pa se doda besedilo »Direktivo Komisije 2012/2/EU z dne 9. februarja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev bakrovega (II) oksida, bakrovega (II) hidroksida in bazičnega karbonata kot aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2012, str. 60), Direktivo Komisije 2012/3/EU z dne 9. februarja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev bendiokarba kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2012, str. 65), Direktivo Komisije 2012/14/EU z dne 8. maja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev metil-nonil-ketona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 123 z dne 9. 5. 2012, str. 36), Direktivo Komisije 2012/15/EU z dne 8. maja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev margoza ekstrakta kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 123 z dne 9. 5. 2012, str. 39), Direktivo Komisije 2012/16/EU z dne 10. maja 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev klorovodikove kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 124 z dne 11. 5. 2012, str. 36), Direktivo Komisije 2012/20/EU z dne 6. julija 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev flufenoksurona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi za uporabo v 8. vrsti izdelkov (UL L št. 177 z dne 7. 7. 2012, str. 25), Direktivo Komisije 2012/22/EU z dne 22. avgusta 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev DDA-karbonata kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 227 z dne 23. 8. 2012, str. 7), Direktivo Komisije 2012/38/EU z dne 23. novembra 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev cis-trikoz-9-ena kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 326 z dne 24. 11. 2012, str. 13), Direktivo Komisije 2012/40/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Priloge I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 327 z dne 27. 11. 2012, str. 26), Direktivo Komisije 2012/41/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za razširitev vključitve aktivne snovi nonanojske kisline v Prilogi I k Direktivi na 2. vrsto izdelkov (UL L št. 327 z dne 27. 11. 2012, str. 28), Direktivo Komisije 2012/42/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev vodikovega cianida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 327 z dne 27. 11. 2012, str. 31) in Direktivo 2012/43/EU.«.
2. člen
V Prilogi se v Seznamu snovi I – Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih, spremeni naslove četrtega, šestega, sedmega, osmega in devetega stolpca za vse vnose, spremeni tretji stolpec pod številko 24 tako, da se nadomesti z novim besedilom, pod številko 41 dopolni besedilo z dodatnim besedilom, za zaporedno številko 49 pa dodajo nove zaporedne številke 50 do 60, kakor je določeno v Prilogi te odredbe.
3. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-101/2012
Ljubljana, dne 18. januarja 2013
EVA 2012-2711-0052
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost