Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

P 211/2012 Os-5322/12 , Stran 342
P 211/2012 Os-5322/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Tine Hudorovič, Dolnje Dobravice 8, Gradac, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki: neznani dediči po pok. Jožetu Hudoroviču, nazadnje stanujoč Dolnje Dobravice 8, Gradac, zaradi priznanja lastninske pravice pcto 1.100,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 17. 12. 2012 sklenilo: Neznanim dedičem po pok. Jožetu Hudoroviču, nazadnje stanujoč Dolnje Dobravice 8, Gradac, se postavi začasni zastopnik Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče po pok. Jožetu Hudoroviču, nazadnje stanujoč Dolnje Dobravice 8, Gradac, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 17. 12. 2012

AAA Zlata odličnost