Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Št. 04-18/9 Ob-1203/13 , Stran 283
Št. 04-18/9 Ob-1203/13
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. na podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in vgradnjo sistema za trajni monitoring agregatov v HE Doblar I
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 2. Predmet naročila: dobava in vgradnja sistema za trajni monitoring agregatov v HE Doblar I. 3. Kraj dobave in izvedbe del: HE Doblar I. 4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava, vgradnja, konfiguracija in zagon opreme za trajni monitoring agregatov v HE Doblar I. 5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji, najkasneje do konca leta 2013. 6. Dvig razpisne dokumentacije: dvig razpisne dokumentacije je možen po elektronski pošti na podlagi predhodne zahteve na mail: seng@seng.si ali faks: 05/339-63-15. 7. Dodatne informacije: pri mag. Ivan Zagožen, tel. 05/339-63-46, mail: ivan.zagozen@seng.si. 8. Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 4. 3. 2013, do 12. ure. 9. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 2013 ob 13. uri, na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna soba, prvo nadstropje. 11. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednosti z DDV. 12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji. 13. Merila za ocenjevanje ponudb: po razpisni dokumentaciji. 14. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji. 15. Ogled lokacije: dne 6. 2. 2013 ob 10. uri, po predhodni najavi.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

AAA Zlata odličnost