Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

0113 I 323/2012 Os-4846/12 , Stran 341
0113 I 323/2012 Os-4846/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Petri Krajnc v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, zoper dolžnika Stanko Smiljanić, uradno prijavljeno stalno prebivališče na naslovu Opekarniška 15b, Celje (CSD Celje), EMŠO: 2603967501054, zaradi izterjave 1.344,80 EUR s pp, s sklepom opr. št. I 323/2012 z dne 7. 11. 2012 odločilo, da se dolžniku Stanku Smiljaniću, roj. 26. 3. 1967, iz razloga iz 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), postavi začasnega zastopnika odvetnika Tomaža Germa, Preševnova ulica 25, 3000 Celje, ki bo zastopal dolžnika do končanja tega izvršilnega postopka oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 13. 11. 2012

AAA Zlata odličnost