Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Ob-1208/13 , Stran 330
Ob-1208/13
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade. I. Nagrada se podeljuje raziskovalcem iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem merilu, za obdobje zadnjih petih let. Nagrada se podeljuje posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje. II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2013 podelita največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne dosežke. III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla. IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade so: – Biografija in bibliografija kandidata – Kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma lahko predlagata le enega kandidata) – Soglasje kandidata za kandidaturo – Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela – Kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata. Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format)). V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik prof. dr. Albin Pintar in člani: doc. dr. Janez Mavri, prof. dr. Boris Pihlar, prof. dr. Damjana Rozman in prof. dr. Boris Žemva. Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2013. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu. VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 2. aprila 2013, v enem izvodu na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane. VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.
Kemijski inštitut

AAA Zlata odličnost