Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Št. 007-52/2012/18 Ob-1198/13 , Stran 328
Št. 007-52/2012/18 Ob-1198/13
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi prvega in tretjega odstavka 62. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12; ZDT-1) objavlja
poziv
državnim tožilcem k vložitvi prijav za dodelitev za opravljanje nalog generalnega direktorja na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta z možnostjo podaljšanja. V skladu z drugim odstavkom 140. člena v zvezi s 138. členom ZDT-1 generalni direktor opravlja naloge direktorja državnega tožilstva, in sicer: 1. Samostojno opravlja naloge državnotožilske uprave, ki se nanašajo na: – kadrovsko poslovanje državnotožilskega osebja ter izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu; – odločanje o pravicah, obveznostih in odgovornostih tožilskega osebja; – finančno, računovodsko in materialno poslovanje ter vodenje postopkov javnih naročil. 2. Na podlagi pooblastila generalnega državnega tožilca RS lahko samostojno opravlja naloge državnotožilske uprave, ki se nanašajo na: – vpisovanje, evidentiranje in statistično spremljanje zadev; – pisarniško in tehnično poslovanje; – dejavnosti, povezane s stvarnim premoženjem, ki ga ima državno tožilstvo neposredno v uporabi; – skrb in ukrepe za varnost oseb, dokumentacije in premoženja na državnem tožilstvu in – druge naloge državnotožilske uprave, razen tistih, ki se nanašajo na opravljanje državnotožilske službe. Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu RS na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, s pripisom »Prijava za 007-52/2012«.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost