Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Ob-1207/13 , Stran 324
Ob-1207/13
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF) Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 24. 6. 2013 oziroma skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik

AAA Zlata odličnost