Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3816. Sklep o izvolitvi kandidatke za članico Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu
3817. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3818. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3819. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3820. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3821. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3822. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3823. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
3824. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
3825. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih
3826. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih
3827. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru
3828. Sklep o razrešitvi namestnika člana in imenovanju namestnice člana Republiške volilne komisije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3847. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006

MINISTRSTVA

3829. Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice
3830. Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov
3848. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov v živilih

SODNI SVET

3831. Sklep o vložitvi kandidatur

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3832. Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina
3833. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja
3834. Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva
3835. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom
3836. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
3837. Sklep o podrobnejših navodilih za izračun oziroma pobot sredstev matematičnih rezervacij oziroma rezervacij za starost
3838. Sklep o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
3839. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic SKL 2002
3840. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice SKL 2002

OBČINE

Grosuplje

3841. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje Evrotrans v Grosupljem

Laško

3842. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2005
3843. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda vrtec Laško

Postojna

3844. Poročilo o izidu posvetovalnega referenduma o bodočem ravnanju z odpadki na območju Občine Postojna

Razkrižje

3845. Program priprave lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Razkrižju

Vuzenica

3846. Sklep o ukinitvi javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti