Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3844. Poročilo o izidu posvetovalnega referenduma o bodočem ravnanju z odpadki na območju Občine Postojna, stran 9227.

P O R O Č I L O
o izidu posvetovalnega referenduma o bodočem ravnanju z odpadki na območju Občine Postojna
I
Občinska volilna komisija je na 7. seji dne 29. septembra 2005 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na posvetovalnem referendumu o bodočem ravnanju z odpadki na območju Občine Postojna, ki je bil dne 25. septembra 2005, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 25. septembra 2005 je imelo pravico glasovati skupaj 12.042 volivcev.
Glasovalo je skupaj 5.918 volivcev (49,14 %), od tega je:
a) 5909 volivcev glasovalo na voliščih,
b) devet volivcev glasovalo po pošti.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 5.918 glasovnic. Ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 60 (1,01 %) glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 5.858 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali se strinjate s tem, da Občina Postojna uredi sodoben Center za ravnanje z odpadki na lokaciji Orehovška brda ob AC Postojna–Koper, ki bo nadomestil sedanje smetišče nad Staro vasjo?«
je z besedo »ZA« odgovorilo 1.902 volivcev ali 32,14 % od vseh oddanih glasovnic oziroma z besedo »PROTI« 3.956 volivcev ali 66,85 % od vseh oddanih glasovnic.
II
Občinska volilna komisija je na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) in smiselne uporabe šeste alinee 39. člena skladno z določbo 23. člena istega zakona
u g o t o v i l a,
da večina volivcev, ki so glasovali, ni podprla predloga, da Občina Postojna uredi sodoben Center za ravnanje z odpadki na lokaciji Orehovška brda ob AC Postojna–Koper, ki bo nadomestil sedanje smetišče nad Staro vasjo.
Št. 00603-1/2005
Postojna, dne 29. septembra 2005.
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Postojna
Boštjan Udovič, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost