Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3825. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih, stran 9153.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 2005 sprejel
S K L E P
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje
v delovnih sporih
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih se za dobo petih let izvolijo:
 
Iz vrst delavcev:
Sebastjan Abram
Lojze Adamlje
Ivana Ahačič
Franc Alič
Jože Antolin
Dušan Bajde
Branko Bambič
Judita Belhar
Marko Berlan
Franc Berložnik
Štefka Bezgovšek
Jože Boben
Zdravko Bobnarič
Janez Bogataj
Pavel Boh
Drago Bon
Branka Bosnar
Metka Brglez
Marjan Brinc
Jožef Brulc
Mitja Bukovec
Miro Cerkovnik
Blažena Ciboci
Suzy Cotič
Ljubo Cvar
Janez Časar
Melita Černigoj
Jože Černoša
Mihael Demšar
Stane Dervarič
Ciril Dešman
Dušan Dolinar
Olga Drabik Jug
Milan Drčar
Klemen Drobnič
Stanislav Drobnič
Martina Drole
Mirsad Džamastagič
Dragan Đerič
Jožef Erčulj
Milica Erčulj
Marjeta Erhatič
Jože Erjavec
Jasna Erman
Lilijana Erženičnik
Dušan Ferjan
Samo Filipič
Barbara Filipov
Vanda Forjanič
Vida Fras
Zoran Gabron
Anica Gačnik
Katja Galof
Spomenka Gerželj
Bronka Goli
Martin Gorenc
Vinko Gorenc
Ivan Gorjanc
Igor Gošte
Majda Grivec Pristavec
Rok Grošelj
Jadranka Gruden
Dragan Grujovič
Marjeta Gruntar
Alenka Ham
Pavlica Hiti
Metka Hojnik Verdev
Jelka Hojski
Vida Horvat
Vilma Horvat
Srečko Hribar
Karel Hrvatič
Ivan Iskra
Aljoša Ivanovič
Dragutin Ivanovič
Radiša Ivanovič
Ana Regina Jagrič
Franci Jaklič
Zdenka Jakopanec
Bojan Jančar
Peter Jančar
Rebeka Janžovnik
Črtomir Jaramaz
Nana Jauk
Saša Jenko
Janez Jerman
Metod Jerman
Franci Jeršin
Marija Jeršin Kuzma
Boris Jesenšek
Romana Josič
Jure Jovanovič
Miran Jurko
Jože Kačič
Romana Kajdiž
Marjan Kastelec
Nenad Kastelic
Damijan Kavčič
Andrejka Kejžar
Dragica Kekec
Nikola Knežević
Jožef Kočevar
Anton Kolenc
Oskar Komac
Srečo Komac
Milka Končar
Andreja Kopač
Milana Kos Cetina
Rajko Kostanjevič
Ivan Kovač
Jože Kozina
Bogdan Krašovec
Dragica Krašovec
Nevenka Kregar
Marija Krek Pečar
Igor Kresal
Sonja Krizmanič
Edvard Kržišnik
Ivan Kučar
Silva Kuhar
Ksenija Kurent
Franc Kuzma
Jovo Labanac
Tatjana Labernik
Igor Lampe
Karmen Leban
Irena Lekše
Zorica Lesjak
Tatjana Leskovic
Igor Levstek
Irena Lipovec
Matjaž Lisec
Tjaša Logar
Jože Lovšin
Branislav Majdič
Slavko Majzelj
Majda Marolt
Franjo Matjašič
Alenka Mavsar
Jože Miklič
Marija Miklič
Rajko Mikolič
Irena Milanovič
Milija Milatović
Vlado Mlinarec
Danijela Mohorič
Roman Molan
Jože Mraz
Ljubo Murn
Marta Napotnik
Alenka Novak
Bogdan Novak
Stanislav Novak
Leopold Očko
Darja Marija Ogrič
Zmaga Obštetar
Romana Oman
Vladimir Pahor
Jože Pavšek
Janja Pek
Biserka Perovšek
Aleš Pirc
Rafael Podlogar
Nataša Porenta
Milan Potočnik
Veronika Potočnik
Andrej Prosenc
Stanislav Pupis
Nevenka Prešeren
Lazo Radjenovič
Janez Rakovec
Stanislav Ravnikar
Vida Raztresen
Mirjan Ražman
Milan Rebič
Marko Rems
Janez Rešek
Irena Ropret Pipan
Marina Rotar
Marjanca Rožej
Aleksandra Ružič
Monika Ržen
Vlado Savič
Janez Savšek
Irma Sedej
Marija Sedminek
Marko Simčič
Adolf Sitar
Jože Skubica
Karmen Stamenkovič
Boštjan Sterle
Zoran Stojanovič
Nadja Stranjar - Zadnik
Jelka Svetina
Marija Škufca
Stanko Šmit
Darinka Šoln
Iztok Špolar
Peter Štrekelj
Marija Šuster
Nina Štangl
Darinka Štupar
Matjaž Šušter
Polonca Šušteršič
Ernest Tekalec
Miloš Trampuž
Bruno Turk
Neža Udovč
Radivoj Uroševič
Adam Vahčič
Ana - Božidara Vahčič
Dragica Vehar
Dušan Verbič
Smiljan Vesenjak
France Vidervol
Leon Vidmar
Angelca Vidic Drmota
Drago Vidic
Milan Vitas
Marjan Weisseisen
dr. Borut Werber
Florjan Zabret
Ljubica Zadravec
Milena Zagorc
Anica Zajc
Belkisa Zalar
Slavko Zalar
Tomaž Zalaznik
Janko Zibelnik
Franci Zorko
Ludvik Zrim
Anuška Zupančič
Avguština Zupančič
Stanislav Zupančič
Boštjan Železnik
Jana Žigon
Nada Žlender
Dušan Žun
Jurij Žvan
 
Iz vrst delodajalcev:
Tatjana Ahačič
Rastko Aleš
mag. Vojko Milivoj Artač
Vladimir Bahč
Boris Bajt
Anica Balas
Irena Bečan
Vasko Berden
Valerija Beranič
Stanislava Bjelajac
Petra Brecelj
Anamarija Bogdan
Bojan Boncelj
Bogdan Božac
Zvonka Božič
Urška Božjak
Helena Brulc
Marija Cimperman Kurnik
mag. Janez Cvelbar
Alenka Čebašek
Valerija Čemažar - Čikič
Niko Čenčič
Dorotej Čuček
Sara Čučnik
Andrej Čufer
Vojko Čujovič
Šeherezada Delić
Anton Dremelj
Silva Drobnak
Tanja Dular
Janja Erman
Franc Ernestl
Maja Irena Eržen
Branka Faleskini
Marija Farazin
mag. Dragomir Ficko
Jože Florijančič
Mojca Fon - Jager
Helena Frbežar
Ljubica Gaber
Bogdana Gale
Boris Gašper
Marija Gerl
Mirko Gliha
Nina Globočnik
Barbara Gnilšak
Jolanda Gobec
Ada Gole Grandovec
Janez Guna
Silva Hafner
Danica Hižman
Lea Hlebec
Mija Hribar
Vilma Hribar
Nataša Hudelja
Špela Intihar
Breda Iskra
Ksenija Jakopič
Marjan Jančigaj
Darko Jenko
Dušan Jenko
Nada Jerala
Urška Jereb
Uršula Jerše Jan
Marko Jeršin
mag. Andrej Justinek
Sabina Kač
Darja Kaiser
Klara Kalc
Aleksander Kapus
Andrej Karun
Jože Kenk
Majda Kerčmar
Irena Klenovšek
Igor Klinar
Kristina Kobal
Franc Kocjančič
Martin Kodrič
Nina Kogelnik
Janez Kogovšek
Ivana Komic
Anton Koncilja
Darinka Kordelc
Karel Korošec
Vladimir Korošec
Andrej Košak
Dragan Kovačevič
Jože Kovačič
Ljubica Kozinc
Bojanka Koželj
Tomaž Kraigher
Damjan Krajnik
Ivan Kranjc
Florijan Križman
Zvonko Krulc
Marija Lavtižar
Tina Lukan
Irena Lušina
Mojca Maček
Zdravko Malnar
Andreja Martič
Nataša Marušič Kuhar
Vanja Mavri
Tomaž Menciger
Davorin Mesarec
Rado Mesojedec
Marija Meznarič
Monika Mežan
Marija Mihovec
Ive Miketič
Mirko Miklič - Škufca
Marjana Mlinarič Pikelj
Valentina Moljk
Vanja Munih
Marija Mušič
Danica Novak
Klavdija Novak
Mihaela Novak Kolenko
Novica Novaković
Olga Pangerc
Vanda Pečjak
Metka Penko Natlačen
Mitja Perko
Janez Peskar
Damijana Peterlin
Ivan Petric
Marjetka Pirc
Sonja Pirc
Viktor Pirnat
Andreja Pisovec Kacin
Ivica Platovšek
Robert Plavček
Stane Plemenitaš
Tatjana Plešnik
Marko Podrekar
Ciril Podržaj
Danče Pohar
Anton Poklukar
Sandra Polajnar
Ivan Potočnik
Marjeta Potrč
Julijana Povše
Mija Požleb
Štefan Praznik
mag. Vitomir Pretnar
Franc Pristovšek
Natalija Radelj Mehle
Maja Rampre
Mojca Ramšak Pešec
Magdalena Razpotnik
Nataša Razpotnik
dr. Marijana Rebernik
Marija Rešetič
Srečko Ritonja
Marija Rjavec
Jolanda Staša Rosič
dr. Bor Rozman
Marjeta Rozman
Marija Rutar
mag. Alenka Sabadin
Mateja Sedej
Marjetka Selar
Ivanka Simončič
Milan Skerbiš
Jelena Slapnik
Andrej Smolnikar
Mitja Sojer
Lili Srša Hren
Jožica Stajić
Marjan Starc
Marija Starc - Rak
Igor Stepančič
Miša Strban
Irena Svete Rupar
Erno Szilacyl
Marija Šabec
Sandra Šeligo
Vojka Šergar
Saša Šifrar
Silva Šivec
Barbara Škerlj
Danilo Škoflek
Janez Šosterič
Tomaž Špiler
Barba Štembergar - Zupan
Franc Šterman
Marjan Štubler
mag. Leon Šuntner
Jadranka Švarc
Barbara Tekavec - Benedičič
Janez Telič
Stanislav Terlep
Viljem Tomat
Brigita Tomšič
Ljiljana Tratnik
Mojca Trdin
Ida Turk
Mateja Turk
Zora Ude
Brigita Ulčnik
Mojca Umek
Valter Urbančič
Vesna Uršič
Frančiška Valentič
Stane Valič
Silva Velkavrh
Jožica Velušček
Andrej Vidic
mag. Branko Vidič
Vladimir Vinšek
Anton Vladič
Simona Volaj Rakušček
Miran Vončina
Bojan Vrečič
Igor Vrhovec
Marko Vrhovnik
Biserka Vuk
Anka Zajc
Alenka Zakrajšek
Ana Zaljetelj
Milena Zdolšek
Katerina Katja Zotler
Janja Žlogar Piano
Elizabeta Žmitek
Lučka Župan
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 28. septembra 2005.
EPA 430-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti