Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3838. Sklep o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, stran 9222.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi enajstega odstavka 62.f člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, Odločba Ustavnega sodišča, št. 62/05 in 76/05; v nadaljevanju: ZZVZZ) in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja
S K L E P
o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
1. člen
Ta sklep določa podrobnejša navodila zavarovalnicam za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: dopolnilno zavarovanje) in izravnave pri dopolnilnem zavarovanju.
2. člen
Zavarovalnice računovodsko spremljajo in izkazujejo poslovne dogodke v zvezi z izvajanjem dopolnilnega zavarovanja tako, da na podlagi knjigovodskih podatkov vodijo prihodke in odhodke ter terjatve in obveznosti za to zavarovalno vrsto ločeno od drugih tipov prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj in drugih zavarovalnih vrst v skladu s sklepom, ki določa kontni okvir zavarovalnic in sklepom, ki določa vsebino letnega poročila in trimesečnih računovodskih izkazov zavarovalnic.
3. člen
(1) Zavarovalnice ločeno izkazujejo prihodke in odhodke dopolnilnega zavarovanja na način, da izdelajo ločen izkaz poslovnega izida dopolnilnega zavarovanja po shemi, predpisani v sklepu, ki določa vsebino letnega poročila in trimesečnih računovodskih izkazov zavarovalnic.
(2) Zavarovalnice postavke izkaza poslovnega izida dopolnilnega zavarovanja vključijo tudi v izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj, kot je predpisan v razdelku C iz Priloge 1 v sklepu, ki določa vsebino letnega poročila in trimesečnih računovodskih izkazov zavarovalnic.
(3) Polovico čistega poslovnega izida dopolnilnega zavarovanja v obračunskem obdobju, izkazanega v Prilogi 1 v poglavju II. Izkaz poslovnega izida v razdelku H pod alineo H.a., zavarovalnice namenijo za dopolnilno zavarovanje.
4. člen
(1) Zavarovalnice ločeno izkazujejo sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dopolnilna zavarovanja na način, da v okviru posameznih vrst sredstev in obveznosti bilance stanja za premoženjska zavarovanja, posebej prikažejo postavke sredstev in obveznosti, ki se nanašajo na dopolnilna zavarovanja.
(2) Polovico čistega poslovnega izida iz dopolnilnega zavarovanja iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa, zavarovalnice izkažejo v bilanci stanja za zavarovalnico kot celoto kot posebno postavko »druge rezerve iz dobička iz dopolnilnega zavarovanja«. Rezerve iz dobička iz naslova dopolnilnih zavarovanj morajo zavarovalnice nameniti za izvajanje dopolnilnega zavarovanja, pri čemer jih ne smejo uporabiti za pokrivanje izgube iz dopolnilnih zavarovanj, ustvarjenih pred 1. marcem 2006.
5. člen
(1) Zavarovalnice izkažejo vnaprej vračunane odhodke oziroma vnaprej nezaračunane prihodke iz naslova dopolnilnega zavarovanja na osnovi predvidenega izhodiščnega zneska za izravnavo, ki predstavlja razliko med zneskom stroškov zdravstvenih storitev dopolnilnega zavarovanja za obračunsko trimesečje te zavarovalnice in standardiziranim zneskom stroškov zdravstvenih storitev dopolnilnega zavarovanja te zavarovalnice za predhodno obdobje izravnave.
(2) Ob prejemu odločb za izravnavo za obračunsko obdobje, ki jih izda ministrstvo, pristojno za zdravje, zavarovalnice izkažejo dejanske prihodke oziroma odhodke iz naslova izravnave za dopolnilno zavarovanje.
6. člen
(1) Zavarovalnice sprejemajo vplačila, opravljajo izplačila in vodijo denarna sredstva iz naslova dopolnilnih zavarovanj na posebnem transakcijskem računu ter s premoženjem iz naslova dopolnilnega zavarovanja upravljajo ločeno od drugega premoženja.
(2) Pri izbiri naložb iz sredstev za dopolnilno zavarovanje morajo zavarovalnice upoštevati določbe ZZavar, ki se nanašajo na kritno premoženje in kritni sklad.
7. člen
Zavarovalnice prvič sestavijo izkaz poslovnega izida in bilanco stanja po tem sklepu za prvo trimesečje leta 2006.
8. člen
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2005.
Ljubljana, 5. oktobra 2005.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti