Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3823. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju, stran 9150.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 2005 sprejel
S K L E P
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Celju se za dobo petih let izvolijo:
 
Iz vrst delavcev:
Anton Antlej
Ivan Arko
Vladimir Arzenšek
Ivan Ašenberger
Vinko Banovšek
Marjan Biderman
Rudi Boh
Linda Cellner Čuden
Janja Centrih
Srečko Čater
Štefanija Čater
Janez Čobec
Darko Denžič
Jožef Doberšek
Marjan Doberšek
Danijela Dobrajc
Dragica Fijavž
Robert Ferlež
Zdravko Grahut
Bojan Grdjan
Mirko Hirci
Simona Jan
Marija Janko
Alojz Jazbec
Darinka Jazbinšek
Rolando Jelen
Branislav Jokanovič
Vida Juhart
Drago Jurenec
Igor Kalin
Franc Klepej
Vojko Kocman
Miroslav Kolar
Vojko Korošec
Cvetka Kos
Martina Krebl
Ludvik Kučiš
Darja Kužner
Milan Levec
Tomislav Lipnik
Zlatko Lojen
Miran Marentič
Marjan Marinšek
Krešimir Martinjak
Majda Medved
Jožica Metelko Kraševec
Rado Mokotar
Franc Moškon
Anton Motoh
Stanka Oblak
Fanika Pavič
Željko Pavlovič
Bojan Pečnik
Franc Perc
Ksenija Podpečan
Janez Ramšak
Vladimir Razgoršek
Božidar Repnik
Rajko Ribizel
Natalija Rober
Saša Sedovšek
Dušan Senica
Matjaž Skutnik
Ivan Sotošek
Florjana Stankovič
Aleš Stevanovič
Ferdinand Šajn
Gorazd Špetič
Zdenko Taušič
Zdenko Teršek
Nikola Trbojevič
Forto Turk
Irena Velenšek
Milan Verdnik
Saša Videc - Hudej
Aleš Vodovnik
Dušan Vodovnik
Jože Volk
Karl Vrunč
Magda Zimic Bačovnik
Franc Zupanc
 
Iz vrst delodajalcev:
Mojca Arnšek
Jožica Babič
Jožef Bertalanič
mag. Rozalija Blekač
Jožef Bračič
Milena Brdnik
Irena But
mag. Janez Colež
Franc Čas
Boris Čater
Alenka Deželak
Danica Dosedla
Valerija Führer
Breda Gačnik
Mihelca Gajšek
Milojka Gjerkeš
Vincencij Habjan
Helmut Hartman
Marjeta Hedl - Škrinjar
Irena Hladin Škoberne
mag. Breda Hladnik
Darja Horvat
Jože Horvat
Simona Izlakar
Štefanija Kadliček
Martin Kidrič
Branka Klavž
Franc Klemenc
Darja Klenovšek
Urška Klopčič
Aleksandra Kok
Helena Kolar
Nikolaja Kolmanič
Darinka Kordelc
Janko Koštomaj
Karel Krašek
Zvonka Lapornik
Vida Lorgar
Cvetka Lovrenčič
Marina Lubej
Jože Melanšek
Franc Miklavc
Martin Mikulan
Mihael Nunčič
Lilijana Obradović
Peter Očkerl
Marjan Omahna
Paul Orešnik
Marija Pečnik
Ljubica Perčič
Vida Petrin
Maja Pihler Kunej
Antonija Pintar
Renata Poglajen
Nevenka Presečnik
Sonja Punčuh
Jožefa Pušnik
Martina Rečnik
mag. Milan Repič
Andreja Rojc
Janez Sevšek
Stanko Skočir
Aleš Sluga
Klavdij Strmčnik
Franček Stropnik
Renata Stupan
Milka Šinkovec
Eva Špoljar
Franc Štor
Aleksander Štraus
Zora Štrucl
Anton Tehovnik
Pavel Teršek
Franja Tevž
Lučka Tomažin
Božena Urlep Vinter
Danica Vezočnik Krajnc
Dejan Vidic
Milan Volavšek
Marija Volk
Franc Zadravec
Bogdan Zagoričnik
Igor Zbičajnik
Borut Zorman
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 28. septembra 2005.
EPA 430-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost