Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3826. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih, stran 9156.

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 2005 sprejel
S K L E P
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje
v socialnih sporih
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih se za dobo petih let izvolijo:
 
Iz vrst zavarovancev:
Dragica Andlovič
Jožica Anžel
Danica Avbelj
Ferdinand Avbelj
Ljuba Babič Košir
Darinka Banovec
Sonja Barl
Mojmir Baš
Anunciata Benko
Branko Bezjak
Dragica Blagojevič
Majda Bogataj
Jožica Bovha
Jožica Bratanič
Franc Bregar
Erika Brnot
Maja Burnik
Majda Celcer
Vida Cemič
Marija Cerar
Istok Cilenšek
Milan Cvilak
Janko Čadež
Branko Čater
Barica Črnič
Ljudmila Dabanovič
Antica Debeljak
Tanja Debenjak
Stane Dervarič
Vesna Djokić
Cvetka Dobnik
Franc Dolar
Marta Drnovšek
Leon Dujmovič
Marjan Ferčec
Janez Ferjančič
Dragica Fijavž
Josip Firm
Cvetka Gliha
Aleš Golja
Slavica Golob
Franci Gomilar
Jože Grobelnik
Aleš Gutmaher
Janez Hadler
Vlado Hajdinjak
Zlatko Hernčič
Martina Horžen
Emil Hrvatin
Martina Hudobivnik
Drago Ivanič
Rudolf Janežič
Zvone Anton Jenko
Anton Jereb
Robert Jordan
Nika Jotič
Jelica Jovanovič
Ladislav Kaluža
Igor Kanižar
Franjo Kavčič
Nevenka Knapič
Janez Kocjan
Pavle Kodarin
Robert Kokovnik
Ivan Kopina
Frančiška Korošec
Edi Kosi
Nada Košir
Stanislav Košir
Miran Krajnc
Marija Kralj
Miloš Kravanja
Leopoldina Kristan
Emil Krušič
Stanislav Kušar
Zoran Kužet
Marija Lampreht
Franci Lavrač
Nevenka Lekše
Zdenka Logar Belina
Darja Lorbek
Boštjan Luskovec
Januš Luznar
Ana Madon
Slavko Majzelj
Darinka Malec
Bojan Malnar
Miran Marentič
Aleksander Marič
Bernarda Mataič
Srečko Matkovič
Mojca Matoz
Brane Medija
Danijela Merlin
Miloš Mikolič
Slavica Mirt
Jožica Mlakar Broder
Benjamin Možina
Šefket Musič
Lerka Nahtigal
Vida Novak
Marija Oberžan
Vladimir Obrovnik
Anita Ogulin
Marjan Orehek
Igor Ozimek
Zvone Papež
Lidija Pavlovič
Jože Pavšek
Bojan Peršl
Boris Pintar
Iztok Plazar
Ivica Poderžaj
Zlatko Poglajen
Božidar Pograjc
Vlasta Popovski
Slavko Pungeršič
Darica Radeka
Nevenka Rajhman
Damjan Raka
Ljuba Rakič
Katarina Ramšak
mag. Leonica Rijavec Rožanc
Majda Rodošek
Rajko Rorič
Anton Rozman
Vinko Rus
Branka Sejdić
Dušan Simonič
Andrej Smrekar
Miroslava Smrkolj
Alojzija Soršak
Milan Sovinc
Marko Sovinec
Andrej Srakar
Irma Starman
Janez Starman
Jožica Stezinar
Vesna Stojanovič
Jožef Stanislav Suša
Vladislav Svetek
Erih Šerbec
Vido Škodlar
Zdenka Šolar
Mile Špehar
Bojan Todorovič
Ana Turin
Milojka Utroša
Marjan Vegi
Peter Virant
Edi Vivoda
Mirzo Vukalič
Slavko Zalar
Darko Zavrl
Borivoj Zeilhofer
Stanislav Zver
Marin Žagar
Zdravko Židov
Bojan Žvikart
 
Iz vrst zavodov:
Jure Ahačič
Slavka Barbo
Srečko Bele
Metka Bergant
Jože Bregant
Erika Breznik
Jadranka Briški
Marija Brojan
Breda Butala
Darko Butina
Anica Celar - Gorza
Danica Cerar
Ema Cerar
Vesna Cetina
Patricija Cuban Palčič
Pavla Čebašek
Mojca Čevka
dr. Stanislav Čuber
Irena Dernovšček - Derman
Nataša Detečnik
Irena Dolanc
Irena Dolinšek
Danica Dolničar
Alojz Draškovič
Mojca Drešček
Tanja Drmota
Marjana Florenini
Milena Gačeša
Sonja Gole Ašanin
Edita Gorinjac
Marija Gorjan
Ludvik Gorjanc
Aleksandra Gosak
Cirila Gradišar
Damjana Gradišnik
Gordana Grahek
Jana Grden - Rutar
Marija Gregorič
Marija Gruden
Danica Hlebanja
Maja Hočevar Mihelič
Franc Horvat
Ivanka Horvat
Alenka Horvatič
Andreja Horžen
Nada Hrvatin
Milena Hvala
Andreja Ipavec
Tatjana Izgoršek
Nataša Jakobčič
Aleksander Jelenc
Gordan Jocič
Dušan Jotič
Marija Jurić
Rastislav Kanižar
Rajko Kavčič
Bernarda Keblič
mag. Maja Kersnik
Sonja Kocjan
Miroslava Kočevar Furlan
Vida Kokalj
Matevž Kolar
Nada Kolar
Mojca Kopušar
Marijan Koren
Suzana Kosi
Vojko Kosi
Marija Kozinc
mag. Darko Krašovec
Marija Krašovec
Nina Kravanja Ilc
Ksenija Kristl
Sonja Križman
Zvonka Kržišnik
Bojanka Kušar
mag. Vladimir Kuštrin
Avgusta Lah
Maja Lah
Sonja Lebar
Nina D. Legat Čož
Nevenka Les
Magda Lipovec
Bleda Lük Cifer
Sonja Maleš
Tatjana Matjašič Prijič
Ana Marguč
mag. Alenka Maršič Kristanc
Nediljka Marunica Lampič
Brigita Mavsar
Peter Miklič
Sonja Morano
Marinka Muck
Ana Nikšič Pentek
Frančiška Novak
Nada Obaid - Veršič
Janez Obreza
Darja Odlazek
Anka Okoren
Elica Pašalič
Karlo Pavletič
Ljubica Pečovnik
Nevenka Alenka Pengov
Danila Perhavec
Terezija Pesrl
Martina Petakovič
Tatjana Petriček
Dragoslav Petrovič
Petra Pirih
Sonja Pirnat Keršmanc
Martin Plut
Vesna Podgoršek
Karmen Potočnik
Franci Povše
Renata Prača
Ida Praček
Marija Prelog
Rajko Pučnik
Majda Rajh
Sergeja Rajh - Travner
Dragica Ravnik - Štirn
Rok Regovc
Božidar Remše
Andreja Repovš
Miran Robnik
Rosanda Rojko
Stanislav Rupnik
Vesna Skol
Barbara Skulj Schwinger
Lea Slana
Tomaž Smrekar
Vida Starič Holobar
Martin Steblovnik
dr. Viktor Strauch
Nevenka Strle
Valerija Širnik
Stanislava Škratek
Katarina Šömen
Rožca Šonc
Irena Špoljar
Terezija Šramel
Klavdija Štebe
Magda Šubic
Matilda Šuman
Judita Švarc
Danica Tomec
Marija Trdin
Majda Turk
Maksimiljan Turšič
Judita Unetič
Sabrina Urnaut
dr. Peter Vencelj
Irena Vorina
Damjan Zamuda
Martin Zaviršek
Jana Zelinšček
Vesna Zemljič
Mirjana Zgaga
Marijan Zorko
Jolanda Zorman
Stanislav Žagar
Tomaž Žirovnik
Malči Žitnik
Lučka Žižek
Niran Žnidar
Breda Žnidarič
Marjana Žnuderl
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 28. septembra 2005.
EPA 430-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti