Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3843. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda vrtec Laško, stran 9226.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02 in 120/03), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05 in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 20. seji dne 28. 9. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov Javnega zavoda vrtec Laško
I
V javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
+-------------------+-----------+---------+
|          | Dnevni  |Poldnevni|
|          | program | program |
|          | (6–9 ur) |(4–6 ur) |
+-------------------+-----------+---------+
|– Prvo starostno  |      |     |
|obdobje      | 69.816  | 64.929 |
|(oddelki od 1 do 3 |      |     |
|let)        |      |     |
+-------------------+-----------+---------+
|– Drugo starostno |      |     |
|obdobje      |      |     |
|(oddelki od 3 let | 69.047  | 64.214 |
|do vstopa v šolo) |      |     |
+-------------------+-----------+---------+
|– Kombinirani   | 69.816  | 64.929 |
|oddelki      |      |     |
+-------------------+-----------+---------+
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov in znašajo skupno 7.980 SIT mesečno. Cena posameznega obroka znaša 380 SIT.
II
Dovoljeno število otrok v oddelkih, se skladno s 17. členom Zakona o vrtcih, poveča za največ dva otroka v oddelku.
III
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo vloge za znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.
IV
Starši otrok, za katere je Občina Laško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en cel in največ dva cela meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo plačajo starši 60 % njim določenega zneska plačila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Laško po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
V
V primeru, da je otrok zaradi bolezni odsoten cel koledarski mesec, šteto od prvega do zadnjega v mesecu, so starši za čas odsotnosti začasno oproščeni plačila vrtca. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
VI
V primerih odsotnosti otroka se prispevek staršev zmanjša za dnevni strošek za živila, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najmanj en delovni dan pred dnevom odsotnosti.
VII
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene programa v Javnem zavodu vrtec Laško št. 64101-5/03 z dne 22. 12. 2003.
VIII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 10. 2005.
Št. 64101-3/2005
Laško, dne 28. septembra 2005.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti