Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2005 z dne 7. 10. 2005

Kazalo

3848. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov v živilih, stran 9229.

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdajata minister za zdravje in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopkih vzorčenja in analitskih metodah
za določanje vsebnosti aflatoksinov v živilih
1. člen
V Pravilniku o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov v živilih (Uradni list RS, št. 95/04) se v Prilogi 1:
– v točki 3.1. črta drugi odstavek;
– za točko 3.5 doda nova točka 3.5.a, ki se glasi:
"3.5.a Enakovredni vzorci za ponovitev preskušanja
Za uradni nadzor, za potrebe nosilcev dejavnosti zaradi pridobitve drugega mnenja in za referenčne namene se iz homogeniziranega sestavljenega vzorca odvzamejo 3 enakovredni vzorci.";
– v naslovu točke 3.7 beseda "Zapiranje" nadomesti z besedo "Pečatenje";
– v točkah 4.1, 4.2 in 5.5.2.1 besedi "maloprodajno pakiranje" v vseh sklonih nadomestita z besedilom "pakiranje za prodajo na drobno" v ustreznem sklonu;
– v točki 5.2.2 b) za besedo "ljudi" doda besedilo
"ter žita, z izjemo koruze, ki so predvidena za sortiranje in drugo mehansko obdelavo:";
– v 6. točki beseda "maloprodaji" nadomesti z besedo "prodaji na drobno".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-17/2005
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2005-2711-0005
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
 
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost