Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1860. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev

Odloki

1861. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006
1862. Odlok o spremembi Odloka o Svetu za nacionalno varnost

MINISTRSTVA

1835. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
1836. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
1837. Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili
1863. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
1864. Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1838. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1839. Spremembe in dopolnitve Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

OBČINE

Borovnica

1840. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2005

Divača

1841. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača
1842. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

Kočevje

1847. Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje
1848. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje

Kranj

1843. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004

Križevci

1844. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2004
1845. Ugotovitveni sklep
1846. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta občine Križevci

Laško

1849. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2004

Postojna

1850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna
1851. Odlok ospremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (S4 P1)
1852. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselja Zalog pri Postojni – območje planske celote S 20
1853. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno
1854. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in prostorskih ureditvenih pogojev za naselji Planina in Liplje
1855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Krajevni skupnosti Bukovje
1856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca I v Postojni
1857. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca II v Postojni

Prevalje

1858. Program priprave občinskega lokacijskega načrta "Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti"(v nadaljevanju: OLN)

Železniki

1859. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju gospodarske javne službe – Režijskega obrata v Občini Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti