Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2005 z dne 6. 5. 2005

Kazalo

1845. Ugotovitveni sklep, stran 4599.

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 140/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01, 51/02 in 108/03 – odl. US) ter 15. in 21. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Kri­ževci na seji dne 20. 4. 2005 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1
Občinski svet občine Križevci ugotavlja, da so nastali razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Križevci Franju Kapunu, ker je dne 3. 3. 2005 podal odstop s te funkcije.
Mandat člana občinskega sveta mu preneha z dne 20. 4. 2005.
2
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-20/05-147
Križevci, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost