Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

431. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za člana državnega sveta

DRŽAVNI SVET

331. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
332. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
333. Sklep o imenovanju sekretark in sekretarjev komisij in pomočnic sekretarja državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

334. Uredba o določitvi splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja
336. Uredba o spremembah uredbe o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p. o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o.

Drugi akti

335. Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003-2007

MINISTRSTVA

337. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina
338. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica
339. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija
340. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh
341. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah
342. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode
343. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica
344. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž
345. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin (2001-2010)
346. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

347. Sklep o potrditvi učbenika: ETIKA IN DRUŽBA, učbenik za 8. razred osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
348. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ÍRUNK ÉS OLVASUNK, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot drugem jeziku v 2. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
349. Sklep o potrditvi učbenika: IRODALOM 5, učbenik za književnost pri madžarščini kot materinščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
350. Sklep o potrditvi učbenika: NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV 5, učbenik za jezik pri madžarščini kot materinščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
351. Sklep o potrditvi zbirke nalog: OLVASÁS ÉS SZÖVEGMEGÉRTÉS 5, zbirka nalog za jezik pri madžarščini kot materinščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
352. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FOGALMAZÁS FELADATGY JTEMÉNY 5, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
353. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: HELYESIRÁSI GYAKORLÓFÜZET 5, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
354. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OLVASÓNAPLÓ 5, delovni zvezek za književnost pri madžarščini kot materinščini v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
355. Sklep o potrditvi učbenika: IRODALOM 6, učbenik za književnost pri madžarščini kot materinščini v 6. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
356. Sklep o potrditvi učbenika: NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV 6, učbenik za jezik pri madžarščini kot materinščini v 6. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
357. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FOGALMAZÁS FELADATGY JTEMÉNY 6, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 6. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
358. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: HELYESIRÁSI GYAKORLÓFÜZET 6, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 6. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
359. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OLVASÓNAPLÓ 6, delovni zvezek za književnost pri madžarščini kot materinščini v 6. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
360. Sklep o potrditvi zbirke nalog: OLVASÁS ÉS SZÖVEGMEGÉRTÉS 6, zbirka nalog za književnost pri madžarščini kot materinščini v 6. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
361. Sklep o potrditvi učbenika: IRODALOM 7, učbenik za književnost pri madžarščini kot materinščini v 7. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
362. Sklep o potrditvi učbenika: NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV 7, učbenik za jezik pri madžarščini kot materinščini v 7. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
363. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FOGALMAZÁS FELADATGY JTEMÉNY 7, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 7. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
364. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: HELYESIRÁSI GYAKORLÓFÜZET 7, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 7. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
365. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OLVASÓNAPLÓ 7, delovni zvezek za književnost pri madžarščini kot materinščini v 7. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
366. Sklep o potrditvi zbirke nalog: OLVASÁS ÉS SZÖVEGMEGÉRTÉS 7, zbirka nalog za književnost pri madžarščini kot materinščini v 7. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
367. Sklep o potrditvi učbenika: IRODALOM 8, učbenik za književnost pri madžarščini kot materinščini v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
368. Sklep o potrditvi učbenika: NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS MUNKÁLTATÓ TANKÖNYV 8, učbenik za jezik pri madžarščini kot materinščini v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
369. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FOGALMAZÁS FELADATGY JTEMÉNY 8, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
370. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: HELYESIRÁSI GYAKORLÓFÜZET 8, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
371. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OLVASÓNAPLÓ 8, delovni zvezek za književnost pri madžarščini kot materinščini v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
372. Sklep o potrditvi: OLVASÁS ÉS SZÖVEGMEGÉRTÉS 8, zbirka nalog za književnost pri madžarščini kot materinščini v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
373. Sklep o potrditvi učbenika: HAPPY STREET 2, Class book, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletne osnovne šole
374. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: HAPPY STREET 2, Activity book, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletne osnovne šole
375. Sklep o potrditvi učbenika: SMART 2, ELEMENTARY, Student's book, učbenik za pouk angleškega jezika v 7. razredu devetletne osnovne šole
376. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: SMART 2, ELEMENTARY, Workbook, delovni zvezek za pouk angleškega jezika v 7. razredu devetletne osnovne šole
377. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: SMART 3, Pre intermediate, delovni zvezek za pouk angleškega jezika v 8. razredu devetletne osnovne šole
378. Sklep o potrditvi učbenika: SMART 3, Pre intermediate, učbenik za pouk angleškega jezika v 8. razredu devetletne osnovne šole
379. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek za 7. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
380. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek za 8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
381. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ANYANYELVI GYAKORLÓ KISISKOLÁSOKNAK 1, delovni zvezek za madžarščino kot materinščino v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
382. Sklep o potrditvi učbenika: MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 1., 2., učbenik za jezik pri madžarščini kot materinščini v 2. in 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, 1. in 2. del
383. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ANYANYELVI GYAKORLÓ KISISKOLÁSOKNAK 2, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
384. Sklep o potrditvi učbenika: ANYANYELVÜNK VILÁGA I., II., učbenik za jezik pri madžarščini kot materinščini v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, 1. in 2. del
385. Sklep o potrditvi učbenika: IRODALMI OLVASÓKÖNYV, učbenik za književnost pri madžarščini kot materinščini v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
386. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: FOGALMAZÁSI KALAUZ, delovni zvezek za jezik pri madžarščini kot materinščini v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
387. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: OLVASÁSI MUNKAFÜZET I., II., delovna zvezka za jezik pri madžarščini kot materinščini v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, 1. in 2. del
388. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: KOCKA 4, delovni zvezek, matematika za 4. razred devetletne osnovne šole
389. Sklep o potrditvi učbenika: OKOLJSKA VZGOJA, učbenik za izbirni predmet okoljska vzgoja v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
390. Sklep o potrditvi učbenika: RAČUNALNIŠTVO, učbenik za izbirne predmete oblikovanje besedil, računalniška omrežja, multimedija v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
391. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ZGODOVINA 9, vaje in naloge za zgodovino v 9. razredu devetletnega in 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
392. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: BIOLOGIJA 8, delovni zvezek za osmi razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
393. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: SUONI IN SINIONIA (LETIERE IN ALLEGRIA), delovni zvezek za razvijanje slušne spretnosti za italijanščino kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
394. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: DEŽELA ČRTARIJA 1, 2, delovna zvezka za slovenščino v 1. razredu devetletne osnovne šole
395. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, Vaje za utrjevanje, delovni zvezek za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
396. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: VADNICA KNJIŽEVNOSTI 1, delovni zvezek za slovenščino v 1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
397. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 1, delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 1. letniku gimnazijskega, srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
398. Sklep o potrditvi učnega sredstva: JOIN IN 1, videokaseta in CD ROM za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
399. Sklep o potrditvi učnega sredstva: ODGOVARJANJE NA DRAŽLJAJE, videokaseta, učno sredstvo za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
400. Sklep o potrditvi učnega sredstva: HOMEOSTAZA, videokaseta, učno sredstvo za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
401. Sklep o potrditvi učnega sredstva: REAKCIJE IN ENERGIJSKE SPREMEMBE, videokaseta, učno sredstvo za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
402. Sklep o potrditvi učnega sredstva: KEMIJA V UPORABI, videokaseta, učno sredstvo za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
403. Sklep o potrditvi učnega sredstva: IGRA S KARTAMI - ULOMKI, učno sredstvo za matematiko v osemletnem in devetletnem osnovnošolskem izobraževanju
404. Sklep o potrditvi učnega sredstva: SVET MATEMATIKE, priročnik in vaje iz matematike za 5. razred osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
405. Sklep o potrditvi učnega sredstva: SVET MATEMATIKE, priročnik in vaje iz matematike za 6. razred osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
406. Sklep o potrditvi učnega sredstva: SVET MATEMATIKE, priročnik in vaje iz matematike za 7. razred osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
407. Sklep o potrditvi učnega sredstva: SVET MATEMATIKE, priročnik in vaje iz matematike za 7. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
408. Sklep o potrditvi učnega sredstva: SVET MATEMATIKE, priročnik in vaje iz matematike za 8. razred osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
409. Sklep o potrditvi učnega sredstva: SVET MATEMATIKE, priročnik in vaje iz matematike za 8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
410. Sklep o potrditvi učnega sredstva: SVET MATEMATIKE, priročnik in vaje iz matematike za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
411. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za matematiko v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
412. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za matematiko v 6. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
413. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za matematiko v 7. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
414. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za matematiko v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, učno sredstvo
415. Sklep o potrditvi učnega sredstva: DIDAKTIČNA IGRA MATIK, učno sredstvo za matematiko v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
416. Sklep o potrditvi učnega sredstva: PRESEČIŠČE 7, RAZISKOVALEC, Matematika za sedmi razred devetletne šole, Rešitve nalog, za devetletno osnovnošolsko izobraževanje, učno sredstvo
417. Sklep o potrditvi učnega sredstva: HOTEL GRAMMY, 1. del: Pregled, slovnični priročnik za maturo in mednarodne izpite iz nemškega jezika, učno sredstvo
418. Sklep o potrditvi učnega sredstva: KO POSTANEM NEKDO DRUG, priročnik za učitelje, učno sredstvo
419. Sklep o potrditvi učnega sredstva: ZBIRKA MALI IN VELIKI SVET: Živali hodijo; Živali letajo; Na vrtu; Raziskujemo vesolje; Vesolje in zemlja; Sonce na nebu; Gibanje, tekočine, snovi; Vreme; Paličnjaki in živi listi, učno sredstvo
420. Sklep o potrditvi učnega sredstva: V DEŽELI GLASBE, priročnik za učitelje k učbeniku z elementi delovnega zvezka
421. Sklep o potrditvi učnega sredstva: ALI SREDIŠČE DRŽI?, učno sredstvo za filozofijo v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
422. Sklep o dopolnitvi sklepa o potrditvi atlasa

OBČINE

Bled

423. Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Bled

Jesenice

424. Pravilnik o sredstvih za delo klubov in samostojnih članov Občinskega sveta občine Jesenice

Majšperk

425. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

Medvode

426. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
427. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2003

Rogatec

428. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec za leto 2003
429. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč

Škocjan

430. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti