Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

337. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina, stran 1616.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ajdovščina, št. 01-15/00 z dne 12. junija 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ajdovščina, ki meri 19.283 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Ajdovščina in Vipava, oziroma v katastrskih občinah Sanabor, Vrhpolje, Budanje, Šturje, Lokavec, Stomaž, Vrtovin, Črniče, Gojače, Batuje, Selo, Kamnje, Skrilje, Dobravlje, Vipavski križ, Ustje, Velike Žablje, Brje, Šmarje, Gabrje, Erzelj, Planina, Slap, Vipava, Lože, Goče, Podraga, Podnanos in Lozice.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ajdovščina je z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 9.393,87 ha,
– lesna zaloga: 121,9 m3/ha, od tega 37,7 m3/ha iglavcev in 84,2 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 4,10 m3/ha, od tega 1,00 m3/ha iglavcev in 3,10 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Ajdovščina za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 184.150 m3, od tega 43.150 m3 iglavcev in 141.000 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 168,90 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, Ajdovščina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-4/00/7
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost