Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

345. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin (2001-2010), stran 1621.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Tolmin, št. 01-04/01 z dne 28. marca 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Tolmin, ki meri 11.874,91 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v Občini Tolmin, oziroma v katastrskih občinah Volarje, Dolje, Zatolmin, Čadrg, Žabče, Poljubinj, Tolmin, Modrejce, Kozaršče, Sela, Volčanski ruti, Čiginj in Volče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Tolmin je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 7.915,33 ha,
– lesna zaloga: 203,6 m3/ha, od tega 15,6 m3/ha iglavcev in 188,0 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 4,14 m3/ha, od tega 0,41 m3/ha iglavcev in 3,73 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Tolmin za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 152.177 m3, od tega 7.188 m3 iglavcev in 144.989 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 202,78 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tolmin, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-2/2001/13
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti