Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

332. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 1534.

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o Državnem svetu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 44/92) in prvega ter drugega odstavka 7. člena poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93 in 14/99) je državni svet na 3. seji dne 22. 1. 2003,
i z v o l i l
predsednike, podpredsednike in člane komisij Državnega sveta Republike Slovenije
I
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični sistem:
predsednik: mag. Adolf Zupan,
podpredsednik: Marjan Maučec,
člani:
– Ivan Bukovec,
– Doro Hvalica,
– Jože Ilc,
– Vincenc Janša,
– mag. Zlatko Jenko,
– Jožef Jeraj,
– Anton Peršak.
ll
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve:
predsednik: Jožef Jeraj,
podpredsednik: Drago Bahun,
člani:
– Boris Janez Bregant,
– mag. Jožko Čuk,
– dr. Zoltan Jan,
– Marko Juvančič,
– Branko Kodrič,
– Vincenc Otoničar,
– mag. Dušan Semolič,
– Marta Turk.
lll
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo:
predsednica: Marta Turk,
podpredsednik: mag. Zlatko Jenko,
člani:
– mag. Stojan Binder,
– prof. dr. Janvit Golob,
– Branko Majes,
– David Nabergoj,
– Anton Rozman,
– Jože Stanič,
– Peter Vrisk,
– mag. Adolf Zupan.
lV
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za malo gospodarstvo in turizem:
predsednik: Anton Kampuš,
podpredsednik: Branko Kodrič,
člani:
– Boris Janez Bregant,
– Jože Ilc,
– Vincenc Janša,
– Ladislav Kaluža,
– Jurij Kavčič,
– Milan Ozimič,
– Štefan Teraž,
– Marta Turk.
V
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za družbene dejavnosti:
predsednik: dr. Zoltan Jan,
podpredsednik: Doro Hvalica,
člani:
– Drago Bahun,
– Robert Čeh,
– prof. dr. Janvit Golob,
– Petra Kersnič,
– prof. dr. Alojz Križman,
– prof. dr. Jože Mencinger,
– Marija Perkovič,
– Anton Peršak.
VI
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:
predsednik: Darko Fras,
podpredsednik: Gregor Vovk Petrovski,
člani:
– Robert Čeh,
– Marko Juvančič,
– Ladislav Kaluža,
– prof. dr. Alojz Križman,
– Milan Ozimič,
– Marija Perkovič,
– Štefan Teraž,
– Cvetko Zupančič.
VII
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
predsednik: Cvetko Zupančič,
podpredsednik: Vincenc Otoničar,
člani:
– Ivan Bukovec,
– Jožef Jeraj,
– Jurij Kavčič,
– Marjan Maučec,
– Anton Rozman,
– Peter Vrisk.
Št. 020-02/92-30/5
Ljubljana, dne 22. januarja 2003.
Predsednik
Državnega sveta Republike Slovenije
Janez Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost