Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

338. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica, stran 1617.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Blagovica, št. 04-11/98 z dne 30. julija 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Blagovica, ki meri 7.490,64 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Občini Lukovica, oziroma v katastrskih občinah Blagovica, Češnjice, Koreno, Krašnja, Lukovica, Prevoje, Rafolče, Spodnje Koseze, Šentožbolt, Trojane, Učak, Zlato polje in Žirovše.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Blagovica je z dnem 1. 1. 1998 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.326,52 ha,
– lesna zaloga: 274,4 m3/ha, od tega 144,7 m3/ha iglavcev in 129,7 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 6,64 m3/ha, od tega 3,39 m3/ha iglavcev in 3,25 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Blagovica za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 152.280 m3, od tega 83.407 m3 iglavcev in 68.873 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 711,92 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 1,60 ha,
– varstvena dela na površini 16,38 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Domžale, Ljubljanska cesta 72/A, Domžale, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-4/00/8
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti