Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

342. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode, stran 1619.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Medvode, št. 04-57/00 z dne 19. julija 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Medvode, ki meri 10.426,17 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Medvode in Vodice, oziroma v katastrskih občinah Vodice, Repnje, Bukovica, Šinkov Turn, Vesca, Polje, Skaručna, Moše, Hraše, Zapoge, Smlednik, Zbilje, Senica, Medvode, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, Preska, Sora, Studenčice, Žlebe, Topol in Golo Brdo.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Medvode je z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 6.092,24 ha,
– lesna zaloga: 263,4 m3/ha, od tega 127,5 m3/ha iglavcev in 135,9 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 6,27 m3/ha, od tega 2,72 m3/ha iglavcev in 3,55 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Medvode za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 183.784 m3, od tega 93.623 m3 iglavcev in 90.161 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 341,79 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-8/00/5
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti