Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

430. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan, stran 1649.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/01) in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Škocjan na 1. dopisni seji dne 15. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji Občine Škocjan (sprejeti z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 15/98, spremembe in dopolnitve odloka pa v Uradnem listu RS, št. 13/99, 34/00 in 119/02) se, ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01 in 119/02), spremenijo ter dopolnijo tako, da se v kartografskem delu, izdelanem na preglednih katastrskih načrtih v M 1:5.000 /na listu Kostanjevica 1/, poveča ureditveno območje naselja Dol. Stara vas za s planskimi akti opredeljeno stavbno zemljišče za potrebe širitve kmetije v Dol. Stari vasi, t.j. na dele parc. št. 1218 del, 1217/1 del, 1219 del, 1216 del, 1215 del in 1210 del, vse v k.o. Stara vas.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-0008/01
Škocjan, dne 15. januarja 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

AAA Zlata odličnost