Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

343. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica, stran 1620.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežica, št. 11-7/00 z dne 20. junija 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Mežica, ki meri 10.743,57 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občinah Mežica in Črna, oziroma v katastrskih občinah Lom, Meža onkraj, Meža takraji, Mežica, Plat, Podpeca, Uršlja gora II, Jazbina, Topla, Črna in Javorje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mežica je z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 8.491,32 ha,
– lesna zaloga: 263,4 m3/ha, od tega 227,6 m3/ha iglavcev in 35,8 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 7,06 m3/ha, od tega 5,98 m3/ha iglavcev in 1,08 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Mežica za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 266.175 m3, od tega 242.053 m3 iglavcev in 24.122 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.219,70 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 59,18 ha,
– varstvena dela na površini 16,04 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežica, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črna, Center 11, Črna na Koroškem, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11-2/00/5
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost