Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

341. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah, stran 1619.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah, št. 12-04/98 z dne 20. septembra 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Lenart v Slovenskih goricah, ki meri 20.453,09 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana, oziroma v katastrskih občinah Lokavec, Rožengrunt, Zgornja Ščavnica, Spodnji Dražen vrh, Žitence, Ledinek, Kremberk, Krivi vrh, Zgornja Ročica, Drvanja, Ihova, Trije kralji, Trotkova, Benedikt, Spodnja Ročica, Spodnji Žerjavci, Zgornji Žerjavci, Žice, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Zgornji Gasteraj, Malna, Jurovski dol, Partinje, Varda, Lenart v Slovenskih goricah, Spodnji Porčič, Stari Porčič, Gradišče, Zgornje Verjane, Osek, Brengova, Cogetinci, Cerkvenjak, Andrenci, Župetinci, Smolinci, Čagona, Spodnje Verjane, Spodnja Senarska, Zgornja Senarska, Radehova, Zamarkova, Močna, Vinička vas, Zgornja Voličina, Spodnja Voličina, Šetarova, Gočova, Nadbišec, Zavrh, Črmljenšak, Straže, Rogoznica in Selce.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah je z dnem 1. 1. 1998 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 5.595,42 ha,
– lesna zaloga: 250,6 m3/ha, od tega 56,9 m3/ha iglavcev in 193,7 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 7,88 m3/ha, od tega 1,19 m3/ha iglavcev in 6,69 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 236.305 m3, od tega 54.922 m3 iglavcev in 181.383 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.068,46 ha,
– varstvena dela na površini 12,91 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva 19b, Lenart v Slovenskih goricah, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdno- gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-1/00/6
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost