Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

336. Uredba o spremembah uredbe o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p. o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., stran 1616.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/99) in 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 47/97, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p. o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o.
1. člen
V uredbi o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p. o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (Uradni list RS, št. 54/98, 57/98, 106/01 in 59/02, v nadaljevanju: uredba) se besedilo »javno podjetje« v vseh sklonih nadomesti z besedo »družba« v ustreznem sklonu.
V VIII. poglavju uredbe se beseda »ustanovitelj« v vseh sklonih nadomesti z besedo »skupščina« oziroma »družbenika« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Družba v skladu z drugim odstavkom 97. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02) opravlja tudi dejavnost skladiščenja in obdelovanja odpadkov na kraju nastanka.«.
3. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Družba odgovarja za svoje obveznosti v skladu z zakonom.«.
4. člen
V prvem odstavku 17. člena se pred besedilom »in ELES GEN d.o.o« doda besedilo »družbenikoma Republiko Slovenijo«.
5. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
V 29. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-01/2001-16
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost