Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

339. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija, stran 1617.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Čičarija, št. 14-08/98 z dne 20. novembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Čičarija, ki meri 17.618,34 ha, se nahaja v kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Hrpelje-Kozina in Koper, oziroma v katastrskih občinah Gročana, Draga, Ocizla, Prešnica, Materija, Hrpelje, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Ritomeče, Markovščina, Gradišče, Obrov, Poljane in Golac.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Čičarija je z dnem 1. 1. 1998 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 10.508,54 ha,
– lesna zaloga: 135,0 m3/ha, od tega 33,7 m3/ha iglavcev in 101,3 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 3,79 m3/ha, od tega 1,08 m3/ha iglavcev in 2,71 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Čičarija za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 146.908 m3, od tega 33.684 m3 iglavcev in 113.224 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 135,17 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kozina, Reška 14, Kozina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-8/00/5
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost