Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

428. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec za leto 2003, stran 1649.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 94/02) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec za leto 2003
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka dobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,3% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo mesečno.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, financiranje strank v skladu s 1. členom tega sklepa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2003.
Št. 06202-150/2002
Rogatec, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost