Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

344. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž, stran 1620.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Šentjanž, št. 08-10/99 z dne 2. aprila 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Šentjanž, ki meri 8.532,00 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Sevnica in Trebnje, oziroma v katastrskih občinah Boštanj, Kompolje, Cerovec, Šentjanž, Podboršt, Kal, Cirnik, Pijavice, Goveji dol, Vrh in Tržišče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Šentjanž je z dnem 1. 1. 1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 5.254,40 ha,
– lesna zaloga: 251,6 m3/ha, od tega 68,4 m3/ha iglavcev in 183,2 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 6,80 m3/ha, od tega 1,64 m3/ha iglavcev in 5,16 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Šentjanž za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 147.461 m3, od tega 41.004 m3 iglavcev in 106.457 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 734,89 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 93,18 ha,
– varstvena dela na površini 19,87 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjanž, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mokronog, Slovenska vas 5, Šentrupert, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-3/00/6
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost