Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

429. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč, stran 1649.

Občinski svet občine Rogatec je na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 106.570 SIT mesečno.
II
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 2.020 SIT na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Rogatec za vodenje storitve za 298 SIT na uro in za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 615 SIT na uro.
Po odbitih subvencijah znaša cena 1.107 SIT na uro.
III
Občina Rogatec bo ceno storitve pomoč družini na domu še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 107 SIT na uro, tako da bo končna cena za uporabnike storitve znašala 1.000 SIT na efektivno uro.
IV
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 06202-149/2002
Rogatec, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost