Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2003 z dne 30. 1. 2003

Kazalo

340. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh, stran 1618.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črni vrh, št. 01-12/00 z dne 20. januarja 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Črni vrh, ki meri 7.805 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Idrija in Ajdovščina, oziroma v katastrskih občinah Idrijski log, Godovič, Črni vrh, Zadlog, Kanji dol, Lome, Javornik, Podkraj in Vodice.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Črni vrh je z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 5.585,08 ha,
– lesna zaloga: 291,6 m3/ha, od tega 186,6 m3/ha iglavcev in 105,0 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 6,36 m3/ha, od tega 3,44 m3/ha iglavcev in 2,92 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Črni vrh za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 215.510 m3, od tega 104.910 m3 iglavcev in 110.600 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.425,60 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črni vrh, Trg Svetega Ahacija 2, Idrija, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-3/00/7
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost