Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1908. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1909. Pravilnik o tehničnih karakteristikah in eksploatacijskih pogojih za radijske postaje za telefonijo v radiofrekvenčnih območjih, namenjenih občanom
1910. Pravilnik o spremembah pravilnika o vojaških diplomatskih predstavnikih
1911. Navodilo o denaturaciji rafiniranega sladkorja iz lastne predelave na podlagi recepture
1912. Dopolnitev liste eksplozivnih snovi, ki se smejo dajati v promet
1922. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1923. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1924. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih za mesec avgust 1994

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1913. Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.

OBČINE

Jesenice

1915. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1916. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč

Kočevje

1917. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Kočevje

Ljubljana

1914. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina

Ljutomer

1918. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radoslavci

Slovenske Konjice

1919. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta Golič

Škofja Loka

1920. Pravilnik o financiranju, gradnji in uporabi komunalne infrastrukture v naselju Dobenska Amerika
1921. Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin

POPRAVKI

1. Popravki pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
2. Popravek liste eksplozivnih snovi, ki se smejo dajati v promet
3. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje "Slivniško jezero"

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

73. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o spodbujanju investicij
74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo
75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Avstrijo, Republiko Bolgarijo, Republiko Madžarsko, Republiko Poljsko, Slovaško republiko in Republiko Slovenijo o vzpostavitvi sodelovanja v vzgoji in izobraževanju v okviru srednjeevropskega programa o izmenjavi univerzitetnih študijev
76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
77. Zakon o ratifikaciji Fulbrightovega programa izmenjave Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike

Vlada Republike Slovenije

78. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Sudan o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
79. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Sv. Vincencem in Grenadini o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
80. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila med Republiko Slovenijo in Republiko Gvatemalo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
81. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Namibijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
82. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Slonokoščeno obalo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti