Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1924. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih za mesec avgust 1994, stran 3158.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. točke sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/ 90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 22/91-I) Ministrstvo za pravosodje
OBJAVLJA
znesek povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih za mesec avgust 1994
ki znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 5.863 SIT;
– študentom 12.005 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 27.425 SIT;
– za 20 let delovne dobe 41.138 SIT;
– za 30 let delovne dobe 54.850 SIT;
3. solidarnostne pomoči 54.850 SIT;
4. regres za prehrano med delom 8.582 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.493 SIT;
– 8 do 12 ur 2.146 SIT;
– nad 12 ur 4.291 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja;
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 3.750 SIT;
– brez računa 1.287 SIT;
7. kilometrina 21,60 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 10,80 SIT;
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 15.448 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 18.881 SIT;
10. terenski dodatek 901 SIT.
Št. 148-5/93
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Meta Zupančič l. r.
Ministrica za pravosodje

AAA Zlata odličnost