Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

79. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Sv. Vincencem in Grenadini o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 960.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) Vlada Republike Slovenije izdaja
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SV. VINCENCEM IN GRENADINI O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Sv. Vincencem in Grenadini o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v Londonu 11. novembra 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SV. VINCENCEM IN GRENADINI O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Sv. Vincenc in Grenadini,
sta se v želji, da bi okrepili in razvili odnose med državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Slovenija in Sv. Vincenc in Grenadini bosta vzpostavila diplomatske odnose na ravni veleposlanikov z dnem, ko prične veljati ta sporazum.
2. člen
Pogodbenici se strinjata, da bodo za diplomatske odnose med njima veljala določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Pogodbenici se strinjata, da bodo za konzularne odnose med njima veljala določila Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963.
4. člen
Ta sporazum prične veljati ob podpisu.
Sestavljeno v slovenskem in angleškem jeziku v Londonu dne 11. novembra 1993.
Za Republiko Slovenijo
Matjaž Šinkovec l. r.
veleposlanik
 
Za Sv. Vincenc in Grenadine
Richard Gunn, C.B.E., l. r.
visoki komisar
AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND ST. VINCENT AND THE GRENADINES REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and St. Vincent and the Grenadines,
guided by a desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
have agreed as follows:
Article 1
Slovenia and St. Vincent and the Grenadines will establish diplomatic relations at the Ambassadorial level with each other on the day this Agreement enters into force.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
Done in the Slovenian and the English languages at London on 11 November, 1993.
For the Republic of Slovenia
Matjaž Šinkovec, (s)
Ambassador
 
For St. Vincent and the
Grenadines
Richard Gunn, C.B.E., (s)
High Commissioner
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/94-48/1-8
Ljubljana, dne 21. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost