Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1867. Zakon o dopolnitvi zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti

Drugi akti

1868. Obrtni zakon

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1907. Sklep o vplačilu dela sredstev solidarnosti na račun sredstev solidarnosti Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1869. Odredba o obvezni dobaviteljevi deklaraciji o ustreznosti naprav in opreme informacijske tehnologije in električnih pisarniških strojev
1870. Pravilnik o poslovanju notarja
1871. Pravilnik o delovnem času notarjev
1872. Začasna tarifa o nagrajevanju notarjev
1873. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov
1874. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1994

BANKA SLOVENIJE

1875. Sklep o četrti emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1876. Sklep o spremembi sklepa o prvi emisiji blagajniškega zapisa z nakupnim bonom

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

1877. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za pridobitev pozitivnega mnenja k opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1878. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
1879. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARSKO POSLOVANJE 4, avtorjev prevoda in priredbe avstrijskega učbenika BETRIBSWIRTSCHAFTSLEHRE IV: V. Potočnik in M. Furlan
1880. Sklep o potrditvi strokovnega priročnika KLEKLJANJE 1. del, ki so ga napisale K. Poljanec, M. Rupnik, D. Česnik in I. Sedej
1881. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA, ki ga je napisal Wolfang Haupt, prevedla M. Kralj in T. Ožbolt ter priredila S. Artač in B. Korošak
1882. Sklep o potrditvi učbenika NAUK O GLASBI 2, ki ga je napisal T. Habe
1883. Sklep o potrditvi priročnika SMOTRI, VSEBINE IN CILJI ŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE, ki ga je napisalo več avtorjev
1884. Sklep o potrditvi priročnika za učitelje DIDAKTIČNA IGRA IN RAZVOJ NEKATERIH PSIHIČNIH FUNKCIJ PRI OPISMENJEVANJU, ki ga je napisala S. Pečjak
1885. Sklep o potrditvi priročnika za učitelje POUK SLOVENŠČINE MALO DRUGAČE, ki so ga napisale M. Križaj, M. Bešter in E. Kržišnik
1886. Sklep o potrditvi učbenika in delovnega zvezka ANGLEŠKI JEZIK 4 - TOUCHSTONE 4, ki sta ju napisala E. Marendič in J. Skela
1887. Sklep o potrditvi učbenika KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI, avtorja dr. Vinka Rozmana, za pouk predmeta konstrukcije v lesarstvu v 2., 3. in 4. letniku vzgojnoizobraževalnega programa lesarski tehnik
1888. Sklep o potrditvi učbenika "GOZDNO GOJITVENA TEHNIKA" 2. del, avtorja Pavla Vrtovca za pouk predmeta gojenje in varstvo gozdov v 4. letniku vzgojnoizobraževalnega programa gozdar - gozdarski tehnik
1889. Sklep o potrditvi delovnega zvezka in priročnika za učitelje VAJE ZA VARJENJE, ki ga je napisal Adi Slabe
1890. Sklep o potrditvi vaj k učbeniku STROJNI ELEMENTI 2, ki jih je napisal dr. Igor Janežič
1891. Sklep o potrditvi učbenika POZNAVANJE BLAGA, ki ga je napisal Wolfang Haupt, prevedla T. Ožbolt in B. Munibari ter priredila M. Sirk in B. Korošak
1892. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika CSON, CSON GYURU avtorjev: Adlea Miklosne, David Maria, Gyuro Istvanne, dr. Karman Laszlone, Szende Virag, Szilagyi Ferenene, Videki Erzsebet
1893. Sklep o potrditvi učbenika MEHANIKA IN TOPLOTA, ki ga je napisal Marjan Hribar s sodelovci
1894. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJ ABECEDNIK - UČIM SE PISATI IN BRATI 1, ki sta ga napisali V. Jalovec in D. Golli
1895. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta UN, DUE, TRE, ki so ga pripravili mag. Lucija Čok, Nada Dellore, Rado Pišot in mag. Mirko Slosar
1896. Sklep o potrditvi učbenika ZEMLJEPIS 6, ki sta ga napisala Slavko Brinovec in Marija Košak
1906. Kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva

OBČINE

Brežice

1897. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Brežice za leto 1993

Črnomelj

1898. Uredba o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin

Domžale

1899. Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Moravče

Ljutomer

1900. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje KS Mala Nedelja, naselja Mala Nedelja, Bučkovci, Bodislavci, Kuršinci, Drakovci in Moravci

Novo mesto

1901. Odlok o ureditvenem načrtu Novi trg v Novem mestu
1902. Odlok o lokacijskem načrtu lokalna cesta Dolž-Pangrč grm-Gabrje z avtobusno postajo Gabrje
1903. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Škofja Loka

1904. Sklep o poprečni gradbeni ceni stanovanj in poprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v občini Škofja Loka za leto 1994

Vrhnika

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Vrhnika za obdobje 1986-1990

POPRAVKI

1. Popravek naslova predpisa
2. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje K6 Utok
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti