Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1867. Zakon o dopolnitvi zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti, stran 3075.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. julija 1994.
Št. 012-01/94-106
Ljubljana, dne 5. avgusta 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O POGOJIH ZA OPRAVLJANJE REPRODUKTIVNE VIDEO IN AVDIO DEJAVNOSTI
1. člen
V zakonu o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/94) se za prvim odstavkom 14. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Določbi drugega in tretjega odstavka 2. člena tega zakona se ne uporabljata do uveljavitve predpisov iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona, vendar najdalj tri mesece po uveljavitvi tega zakona."
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/92-9/6
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost