Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1899. Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Moravče, stran 3106.

Na seji Skupščine Krajevne skupnosti Moravče dne 17. 6. 1994 je bil sprejet
SKLEP
o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Moravče
1. člen
Krajevna skupnost Moravče ima grb, zastavo in pečat, ki se jih lahko uporablja le v predpisani obliki in v skladu z določili tega sklepa.
2. člen
Grb – velikost in oblika je prilagojena standardnim velikostim. Sredi ščitnega polja v rumeni barvi je izrisana rdeča stilizirana linija na belem grajskem stolpu, ki stoji na zelenem trohribu. Ščitno polje obkroža rdeč rob.
Rumena barva je ral 1018, rdeča barva je ral 2002, zelena barva je ral 6001.
3. člen
Zastava – v originalu meri 800 x 2400 mm. Na spodnjem koncu je izrez v izmeri 400 x 200mm. Zastava je razdeljena po sredini na zgornjo rdečo in spodnjo rumeno barvo.
Grb je nameščen v sredini gledano po širini in višini. Grb Moravč je v enakih proporcih z zastavo tako, da je zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave.
4. člen
Pečat – je v obliki kroga s premerom 32 mm. V sredini je grb Moravč, ob robu pa napis Krajevna skupnost Moravče.
5. člen
Za pravilno uporabo grba, zastave in pečata skrbi svet Krajevne skupnosti Moravče, spremlja vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa administrativna in strokovna opravila v zvezi s temi vlogami in vodi evidenco izdanih dovoljenj.
6. člen
Zastava krajevne skupnosti se izobesi v počastitev državnih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturno športnih prireditvah ter drugih podobnih priložnostih.
Izobesi se na javnih zgradbah in mestih, kjer je prireditev.
7. člen
Grb krajevne skupnosti se uporablja
– na svečanih sejah,
– ob prireditvah, ki predstavljajo krajevno skupnost,
– na listinah, ki jih izstavlja Skupščina KS Moravče (priznanja, zahvale ipd.),
– še na drugih listinah ali predmetih, za katere Skupščina KS Moravče sprejme sklep o uporabi.
8. člen
Grb Krajevne skupnosti Moravče na pismu, ovitku ali vizitki lahko uporabljajo predsednik skupščine in predsednik Sveta KS Moravče, v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njunih nalog v KS.
9. člen
Podjetja in društva, ki imajo sedež v Krajevni skupnosti Moravče lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti pa:
– na zaščitnem znaku njihovega podjetja ali društva,
– na društvenih praporih.
– v obliki spominkov, značk ali na izdelkih.
10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike izdelave in količino.
11. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja, ki ga predloži naročnik iz 10. člena tega sklepa, obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
12. člen
Uporaba grba in zastave KS Moravče dovoljuje skupščina ali svet KS Moravče.
V sklepu, s katerim se dovoljuje uporaba grba in zastave, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v sklepu oziroma dovoljenju ali ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave.
13. člen
Ta sklep začne veljati dan po sprejetju na Skupščini KS Moravče in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Moravče, dne 17. junija 1994.
Skupščina
Krajevne skupnosti Moravče
predsednik
Ivan Vidic l. r.

AAA Zlata odličnost