Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1898. Uredba o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin, stran 3106.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 40. člena statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93) je Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji dne 28. 4. 1994 sprejel
UREDBO
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v občini Črnomelj se s to uredbo predpisujejo takse in povračila za obremenjevanje površinskih in podzemnih voda in ustvarjanje odpadkov.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks oziroma povračil so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki dejavnosti objektov ter naprav vodovodnih sistemov, odvajanja odpadnih voda, čistilnih naprav in odvoza ter deponiranja odpadkov.
3. člen
Takse oziroma povračila znašajo:
a) za uporabnike vodovoda:
– 14 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu
– 35 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu in obrti
b) za uporabnike kanalizacije.
– 7 SIT/m3 od porabljene vode v gospodinjstvu
– 16 SIT/m3 od porabljene vode v gospodarstvu in obrti
c) za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov:
– 54 SIT/osebo v gospodinjstvu mesečno
– 7,30 SIT/m2 v gospodarstvu in obrti mesečno
d) za čiščenje odpadnih voda
– 7,01 SIT/m3 za gospodinjstvo
– 15,89 SIT/m3 za ostale.
4. člen
Plačevanje taks oziroma povračil je mesečno in jih zaračunava upravljalec vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov ter čiščenja odpadnih voda v občini Črnomelj.
5. člen
Višina taks oziroma povračil se mesečno povišuje z rastjo drobno prodajnih cen v Republiki Sloveniji.
6. člen
Zbrana sredstva se za posamezne dejavnosti uporabljajo po programu Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj za zmanjšanje obremenjevanja okolja.
7. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem preneha veljati sklep za povečanje stopnje razširjene reprodukcije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/94.
Št. 417/001/94
Črnomelj, dne 2. avgusta 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Črnomelj
Anton Horvat dipl. ek., l. r.

AAA Zlata odličnost