Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1897. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Brežice za leto 1993, stran 3105.

Na podlagi 14. in 16. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93 in 43/93) ter 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitve v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list RS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na svoji 30. skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela, dne 18. 4. 1994, sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu občine Brežice za leto 1993
1. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka o proračunu občine Brežice za leto 1993 (Uradni list RS, št. 30/93) se spremeni tako, da se glasi:
                                  SIT
  Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1993
znašajo in se razporedijo za:               938.430.000
  – tekoče obveznosti                 627.520.174,30
  – investicijske obveznosti             310.909.825,70
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-216/94-1
Brežice, dne 18. aprila 1994.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.
+---------------------------------+--------------+
|Bilanca prihodkov in odhodkov  |       |
|rebalansa proračuna občine    |       |
|Brežice za leto 1993       |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|Skupina|Prihodki         |Znesek v   |
|    |             |SIT      |
+-------+-------------------------+--------------+
|70   |Preneseni prihodki in  |       |
|    |vračilo         |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|    |preveč plačanih dajatev |245.876.000  |
+-------+-------------------------+--------------+
|71   |Prihodki od davkov    |360.000.000  |
|    |pravnih in fizičnih oseb |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|73   |Prihodki od davkov od  |3.500.000   |
|    |prometa proiz. in    |       |
|    |storitev         |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|75   |Prihodki od davkov na  |13.050.000  |
|    |premoženje        |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|76   |Prihodki od taks.povračil|58.224.000  |
|    |in denarnih kazni    |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|77   |Finančni tokovi     |75.000.000  |
+-------+-------------------------+--------------+
|78   |Prihodki od lastne    |182.780.000  |
|    |dejavnosti in drugi   |       |
|    |prihodki         |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|    |Skupaj:         |938.430.000  |
+-------+-------------------------+--------------+
|    |             |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|Skupina| Razporeditev prihodkov |Znesek v   |
|    |             |SIT      |
+-------+-------------------------+--------------+
|40   |Sredstva za delo državnih|208.589.996  |
|    |organov         |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|41   |Delo izvajalskih     |156.240.782.90|
|    |organizacij       |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|42   |Soc. transferji     |98.485.200  |
+-------+-------------------------+--------------+
|43   |Dotacije na področju   |28.610.585  |
|    |družbenih dejavnosti   |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|44   |Plačila na področju   |18.839.976  |
|    |družb. dej.       |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|45   |Plačila storitev ter   |73.002.356  |
|    |subvencije in      |       |
|    |intervencije v      |       |
|    |gospodarstvu       |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|46   |Drugi odhodki      |37.246.950  |
+-------+-------------------------+--------------+
|47   |Odhodki investicijskega |282.909.825.70|
|    |značaja         |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|48   |Finančni tokovi, rezerve |34.504.328.40 |
|    |in druge obveznosti   |       |
+-------+-------------------------+--------------+
|    |Skupaj          |938.430.000  |
+-------+-------------------------+--------------+

AAA Zlata odličnost