Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1921. Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin, stran 3157.

Na podlagi 115. člena statuta Skupščine občine Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/88) je izvršni svet na seji dne 19. 7. 1994 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin
1. člen
Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših, družin (Uradni list RS, št. 3/91) ter spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin (Uradni list RS, št. 58/92 in 42/93) se spremeni in dopolni v naslednjem:
5. člen pravilnika se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
Učenec je upravičen do sofinanciranja, če mesečni dohodek družine, v katerih živi, v zadnjih treh mesecih na družinskega člana ne presega višine 45,9% povprečnega bruto osebnega dohodka v Sloveniji.
3. člen pravilnika se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
Izbor učencev na podlagi razpisa, vsako šolsko leto posebej določi tričlanska strokovna komisija. Komisijo imenuje izvršni svet za dobo štirih let. Razpis je javen in ga vsako leto objavi izvršni svet najkasneje do konca avgusta oziroma v začetku septembra. Vsebovati mora rok za prijavo in kriterije, ki jih določa ta pravilnik.
4. Doda se nov 11. člen, ki se glasi:
V okviru sredstev Jobstovega sklada lahko komisija v primerih izredno nadarjenih učencev odobri sredstva za razne dotacije kot enkratno pomoč (npr. udeležba na poletnih šolah, sofinanciranje pri nakupu instrumenta, sofinanciranje stroškov pri udeležbi na tekmovanjih ali javnih nastopih ipd.).
5. Sedanji 11. člen postane 12. člen.
2. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabljajo s šolskim letom 1994/95 dalje.
Št. 613-1/91
Škofja Loka, dne 11. avgusta 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Škofja Loka
Vincencij Demšar l. r.

AAA Zlata odličnost