Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1994 z dne 30. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1994 z dne 30. 8. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1925. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1926. Odredba o enotni metodologiji računalniškega vodenja knjige gostov s kopijo ali brez nje
1927. Odredba o spremembi odredbe o določitvi cen rafiniranega sladkorja iz republiških blagovnih rezerv
1928. Navodilo o spremembi navodila
1929. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o postopku za uveljavljanje pravice do carinske oprostitve
1930. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o potnih listih in vizumih ter o načinu vodenja evidenc o potnih listih in vizumih
1931. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izvajanja zakona o tujcih
1932. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
1933. Navodilo o enotnem vodenju poslovnih knjig za proračun in uporabnike proračunskih sredstev
1934. Poročilo o gibanju plač

BANKA SLOVENIJE

1935. Sklep o spremembi sklepa o prvi emisiji blagajniškega zapisa z nakupnim bonom
1936. Sklep o spremembi sklepa o prvi emisiji blagajniškega zapisa z nakupnim bonom

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1955. Sklep o imenovanju volilne komisije referendumskega območja Koper

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1937. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1938. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1994
1939. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1940. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
1941. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1942. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1943. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
1944. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1945. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju april-junij 1994
1946. Navodila za izdajanje predhodnega soglasja agencije po drugem odstavku 2. člena zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo

OBČINE

Celje

1947. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN Otok I

Cerknica

1948. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Stari trg

Ormož

1949. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega samoprispevka

Slovenska Bistrica

1950. Odlok o spremembi odloka o imenovanju ulic v naselju Zgornja Polskava in del Gabernika

Šmarje pri Jelšah

1951. Odlok o zaščiti kakovosti vode v Sotelskem jezeru

Tržič

1952. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju zazidalnega načrta Senično 26 S3 - "Podovnca"
1953. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju ureditvenega načrta Ljubelj in osnutka o sprejetju lokacijskega načrta dostopne ceste na mejni plato Ljubelj

Vrhnika

1954. Pravilnik o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi odstranjenimi predmeti in materiali

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij
2. Popravek odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
3. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radoslavci
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti