Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1994 z dne 2. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1994 z dne 2. 9. 1994, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1956. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1957. Uredba o določitvi najvišjih cen rafiniranega sladkorja

Sklepi

1958. Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico letine 1994

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1959. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz nekaterih krajev v Republiki Italiji
1960. Odredba o določitvi pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za tretje trimesečje 1994
1961. Odredba o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za tretje trimesečje 1994
1962. Pravilnik o tehničnih pogojih za telefonske aparate z avtomatskim zaračunavanjem

BANKA SLOVENIJE

1963. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1964. Sklep o omejitvi obsega zadolževanja v tujini
1965. Sklep o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije

OBČINE

Grosuplje

1966. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zagradec

Mozirje

1967. Uredba o taksah za obremenjevanje okolja

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega samoprispevka v KS Velika Nedelja
AAA Zlata odličnost