Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1909. Pravilnik o tehničnih karakteristikah in eksploatacijskih pogojih za radijske postaje za telefonijo v radiofrekvenčnih območjih, namenjenih občanom, stran 3139.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 147. člena zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in Uradni list RS, št. 29/90) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za obrambo in ministrom za notranje zadeve
PRAVILNIK
o tehničnih karakteristikah in eksploatacijskih pogojih za radijske postaje za telefonijo v radiofrekvenčnih območjih, namenjenih občanom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik predpisuje pogoje za uporabo in tehnične lastnosti radijskih postaj male moči v frekvenčnem območju 27 MHz (v nadaljevanju: PR 27) ter metode za ugotavljanje predpisanih tehničnih lastnosti.
II. POGOJI ZA UPORABO RADIJSKIH POSTAJ PR 27
2. člen
Za uporabo radijskih postaj PR 27 morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. radijsko postajo PR 27 se lahko uporablja kot fiksno, mobilno ali prenosno, ne sme pa se je uporabljati za delo preko satelita,
2. radijske postaje PR 27 se ne sme uporabljati kot zrakoplovno postajo,
3. radijska postaja PR 27 sme delovati le v simpleksnem načinu dela (enofrekvenčna izmenična oddaja in sprejem),
4. priključitev radijske postaje PR 27 v telekomunikacijska omrežja ni dovoljena,
5. pri radijski postaji PR 27 so dovoljene vse vrste anten razen usmerjene antene z dobitkom večjim od 0 dB v horizontalni ravnini glede na polvalovni dipol.
III. TEHNIČNE LASTNOSTI RADIJSKIH POSTAJ PR 27
3. člen
Za radijske postaje PR 27 so predpisane naslednje lastnosti:
1. delovati morajo v frekvenčnem področju od 26,960 MHz do 27,410 MHz,
2. uporabiti se smejo naslednje nosilne frekvence oziroma kanali:
Nosilna frekvenca  Kanal  Nosilna frekvenca     Kanal
MHz                    MHz
-------------------------------------------------------------
26,965         01        27,105       12
26,975         02        27,115       13
26,985         03        27,125       14
27,005         04        27,135       15
27,015         05        27,155       16
27,025         06        27,165       17
27,035         07        27,175       18
27.055         08        27,185       19
27,065         09        27,205       20
27,075         10        27,215       21
27,085         11        27,225       22
27,235         24        27,325       32
27,245         25        27,335       33
27,255         23        27,345       34
27,265         26        27,355       35
27,275         27        27,365       36
27,285         28        27,375       37
27,295         29        27,385       38
27,305         30        27,395       39
27,315         31        27,405       40
-------------------------------------------------------------
3. radijska postaja mora imeti vsaj dva kanala, od tega enega na frekvenci 27,065 MHz (9. kanal),
4. dovoljeni razmik kanalov je 10 kHz,
5. radijska postaja mora imeti tak kanalski preklopnik, ki omogoča izbiranje samo dovoljenih kanalov,
6. za določitev frekvence oddajnika se sme uporabiti samo en kristal. V primeru uporabe sintezatorja oziroma PLL (fazno ujete zanke) je ta kristal obenem referenčni kristal. Če je frekvenca določena s sintezatorjem oziroma PLL, oddajnik ne sme oddajati, dokler ni dosežena sinhronizacija,
7. dovoljeni sta frekvenčna (F3E) in fazna (G3E) modulacija,
8. odstopanje frekvence oddajnika ne sme presegati 0,6 kHz,
9. maksimalna oddajna moč oziroma efektivna sevalna moč postaj z integralno anteno ne sme biti večja od 4W.
Postaja mora biti konstruirana tako, da uporabnik ne more zlahka poseči v napravo z namenom, da ji poveča izhodno moč.
10. moč v sosednjem kanalu ne sme presegati 20 μW,
11. neželena emisija oddajnika pri oddajanju ne sme presegati 4nW v naslednjih frekvenčnih pasovih:
41,00 MHz- 68,00 MHz
87,50 MHz – 118,00 MHz
162,00 MHz – 230,00 MHz
470,00 MHz – 862,00 MHz,
moč emisije stranskih produktov izven teh frekvenčnih pasov ne sme presegati 0,25μW na frekvencah pod 1000 MHz in 1μW na frekvencah nad 1000 MHz,
moč emisije stranskih produktov oddajnika v stanju pripravljenosti (stand-by) ne sme presegati 2nW na frekvencah pod 1000 MHz in 20 nW na frekvencah nad 1000 MHz,
12. največja uporabna občutljivost sprejemnika ne sme presegati 6dB glede na EMS 1μV. Za postaje brez priključka za zunanjo anteno ta zahteva ne velja,
13. selektivnost glede na sosednji kanal mora biti večja od 60dB glede na EMS 1μV. Za postaje brez priključka za zunanjo anteno ta zahteva ne velja,
14. za vsako frekvenco, oddaljeno od nazivne frekvence sprejemnika za več kot širino enega kanala, mora biti zadušitev stranskih produktov večja od 60 db glede na EMS 1μV. Za postaje brez priključka za zunanjo anteno ta zahteva ne velja,
15. zadušitev intermodulacijskih produktov mora biti večja od 60 dB glede na EMS 1μV. Za postaje brez priključka za zunanjo anteno ta zahteva ne velja,
16. moč stranskih produktov iz sprejemnika ne sme presegati 2nW za vsako diskretno frekvenco pod 1000 MHz in 20 nW nad 1000 MHz.
IV. MERILNE METODE ZA RADIJSKE POSTAJE PR 27
4. člen
Za ugotavljanje vrednosti veličin, predpisanih v tem pravilniku, se uporabljajo določila Aneksa III Priporočila CEPT T/R 20-02 E.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
Radijske postaje, za katere je bilo pridobljeno dovoljenje za nabavo in uporabo radijske postaje za telefonijo, katere delovanje je predvideno v radiofrekvenčnih območjih, namenjenih občanom, pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko uporabljajo do izteka veljavnosti dovoljenja.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o tehničnih lastnostih ročnih radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 33/78), razen za radijske postaje iz 5. člena tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 19. novembra 1994.
Št. 346-34/94
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek l. r.
Ljubljana, dne 6. julija 1994.
Soglašam:
Minister za obrambo
Jelko Kacin l. r.
Ljubljana, dne 19. julija 1994.
Soglašam:
Minister za notranje zadeve
Andrej Šter l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti