Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1915. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 3152.

Izvršni svet SO Jesenice je na 139. seji z dne 2. 8. 1994 na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) in 153. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 30/94) se naslov spremeni tako, da se glasi:
"ODREDBA O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN DIMNIKARSKIH STORITEV".
2. člen
1. člen odredbe se spremeni tako, da se pravilno glasi:
"Cene dimnikarskih storitev, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega dela, oblikovali v skladu s predpisi in uporabili na tržišču do uveljavitve te odredbe, se s to odredbo določijo kot najvišje tako, da znašajo:
– režijska ura (za ročno čiščenje) 1.050 SIT.
V ceni je vračunan 5% prometni davek na storitve.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382/001/94-2
Jesenice, dne 2. avgusta 1994.
Podpredsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
mag. Vitomir Pretnar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost