Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1916. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč, stran 3152.

Izvršni svet SO Jesenice je na 139. seji z dne 2. 8. 1994 na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) in 153. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč
1. člen
Cene pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč (v nadaljevanju: pogrebno-pokopališke storitve), ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega dela, oblikovali v skladu s predpisi, se s to odredbo določijo kot najvišje tako, da znašajo:
--------------------------------------------------------------------
Vrsta storitve                      Cena v SIT
--------------------------------------------------------------------
Izkop in zasutje jame:
– navadne                           16.220
– poglobljene                         23.430
– otroške                           9.010
– žarna, izkop do 2 niši                    4.490
– žarna, izkop nad 2 niši                   6.680
Ureditev groba po pokopu:
– žarni                             930
– klasični                           1.870
Odstranitev spomenika pred izkopom jame             750
Odstranitev okvira pred izkopom jame               750
Odpiranje grobnice                        660
Čiščenje grobnice                       2.550
Delo s pokojnikom                       5.480
Odziv na klic UJV                       8.410
Spajkanje pločevinastega vložka                3.040
Postavitev dekoracije in odra z najemnino           3.890
Organizacija pogreba in pogrebni ceremonial:
– klasični                           4.250
– žarni                            3.080
Prevoz s furgonom:                      na uro
– lokalno                           2.580
                                na km
– lokalno                           72,70
– medkrajevno                         48,50
– inozemstvo                         141,70
                               na uro
Spremstvo voznika – furgona                   950
Uporaba mrliške vežice:                    na dan
– Blejska Dobrava                       7.425
– Breznica, Dovje, Kranjska Gora               10.000
Pogrebno osebje                        7.200
Stojnina pri upepelitvi                    1.700
Predvajanje žalne glasbe                     690
Pristojbina za grob:
– enojni                            1.900
– dvojni                            3.850
Najemnina:                          na leto
– stari del:
– enojni                             960
– dvojni                            1.880
– trojni                            2.570
– otroški                            480
– grobnica                           7.680
– novi del:
– enojni                            1.540
– dvojni                            3.030
V cenah ni vključen 5% prometni davek.
2. člen
Zavezanci morajo cene objaviti na krajevno običajen način.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382/001/94-3
Jesenice, dne 2. avgusta 1994.
Podpredsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
mag. Vitomir Pretnar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost