Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

81. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Namibijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 962.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) Vlada Republike Slovenije izdaja
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO NAMIBIJO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Namibijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan v Londonu 24. marca 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO NAMIBIJO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Republika Namibija (v nadaljevanju »pogodbeni stranki)
sta se v želji, da bi razvili in okrepili odnose med državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov,
ter v prepričanju, da bo vzpostavitev diplomatskih odnosov zagotovila edinstveni forum za izmenjavo idej in izkušenj v pospeševanju svetovnega miru in reda, v uresničevanju pravičnejše mednarodne skupnosti ter v sodelovanju pri izboljševanju življenjske ravni svojih ljudstev,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Pogodbeni stranki bosta vzpostavili diplomatske odnose na ravni veleposlanikov z dnem, ko prične veljati ta sporazum.
2. člen
Za diplomatske odnose med njima bodo veljala določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
3. člen
Za konzularne odnose med njima bodo veljala določila Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963;
4. člen
Ta sporazum prične veljati ob podpisu.
Na podlagi navedenega sta podpisana, pooblaščena s strani svojih vlad, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dvojniku v slovenskem in angleškem jeziku v Londonu dne 24. marca 1994. Obe besedili sta enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo
Matjaž Šinkovec l. r.,
veleposlanik
 
Za Republiko Namibijo
Veiccoh K. Nghiwete l. r.,
visoki komisar
AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF NAMIBIA REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and the Republic of Namibia (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),
guided by the desire to develop and strengthen relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations;
convinced that the establishment of diplomatic relations will provide them with a unique forum to exchange ideas and experience in promoting world peace and order, in achieving a more equitable international society and in cooperating to raise the living standards of their peoples,
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall establish diplomatic relations at the Ambassadorial level on the day this Agreement enters into force.
Article 2
The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, shall apply to diplomatic relations between the Contracting Parties.
Article 3
The Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, shall apply to consular relations between the Contracting Parties.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
In witness whereof, the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done at London, in duplicate, in the Slovenian and English languages, on this 24th day of March in the year one thousand nine hundred and ninety four (1994). Both texts being equally authentic.
For and on behalf of the
Government of the Republic
of Slovenia
Matjaž Šinkovec, (s)
 
Ambassador
For and on behalf of the
Government of the Republic
of Namibia
Veiccoh K. Nghiwete, (s)
High Commissioner
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/94-47/1-8 Ljubljana, dne 21. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost