Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1918. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radoslavci, stran 3154.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Radoslavci je svet Krajevne skupnosti Radoslavci dne 1. 8. 1994 po predhodni odločitvi na zborih delovnih ljudi in občanov Krajevne skupnosti Radoslavci sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Radoslavci
1
Za območje Krajevne skupnosti Radoslavci, ki zajema naselja: Godemarci, Precentinci, Radoslavci, Sitarovci.
2
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za sofinanciranje izgradnje Osnovne šole pri Mali Nedelji.
3
Za izvršitev programa bo potrebno 7,600.000 SIT. Višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom znaša 7,600.000 SIT.
4
Samoprispevek se uvede za dobo 18 mesecev od 1. 10. 1994 do 31. 3. 1994.
5
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Radoslavci in sicer v višini:
– 3% od neto plače oziroma nadomestila
– 3% od izplačane pokojnine
– 3% mesečno obrtniki od bruto zavarovalne osnove od katere, plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
– 18% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 100 DEM preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije vsako leto zavazanci z območja KS, zaposleni v tujini
– 50 DEM preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije vsako leto zavezanci, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Radoslavci imajo pa na tem območju hiše, vinske kleti in druge objekte.
6
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice pa so v delovnem razmerju.
7
Volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednjo vsebino:
              KRAJEVNA SKUPNOST RADOSLAVCI
 
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu KS Radoslavci za naselja Godemarci,
Precetinci, Radoslavci, Sitarovci dne 4. 9. 1994 za uvedbo dodatnega
krajevnega samoprispevka, ki se uporabi za: sofinanciranje izgradnje OSNOVNE
ŠOLE pri Mali Nedelji
  Višina samoprispevka bo znašala v denarju
  – 3% od neto plače oziroma nadomestila
  – 3% od izplačanih pokojnin
  – 3% mesečno obrtniki od bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  – 18% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
  – 100 DEM preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije vsako leto
zavezanci z območja KS Radoslavci, zaposleni v tujini
  – 50 DEM preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije vsako leto
zavezanci, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti
Radoslavci imajo pa na tem območju hiše vinske kleti in druge objekte.
 
                  GLASUJEM
     ZA                           PROTI
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da izpolni besedo »ZA« če se strinja
oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
8
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Radoslavci, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru o zbranih in porabljenih sredstvih.
Svet KS Radoslavci je pristojen, da lahko tekom leta določi drugo stopnjo samoprispevka iz katastrskega dohodka, kolikor bi se tekom referendumskega obdobja spremenila osnova za plačilo samoprispevka tako, da se ohrani sedanja realna vrednost samoprispevka.
10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Radoslavci, dne 1. avgusta 1994.
Predsednik Sveta KS
Radoslavci
Emil Rakuša l. r.

AAA Zlata odličnost