Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1919. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta Golič, stran 3155.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 184. člena statuta Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 23/82) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenske Konjice sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta Golič
1
Javno se razgrne osnutek spremembe dela zazidalnega načrta Golič, ki ga je pripravil Profil, Podjetje za urbanizem, d.o.o., Velenje, pod št. projekta 46/94 avgust 1994.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen na vpogled V prostorih občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 35.
Javna razgrnitev osnutka PUP bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve bodo občani na primeren način obveščeni.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko dajo vsi zainteresirani. Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo upravnemu organu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Slovenske Konjice.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-15/94-8/3
Slovenske Konjice, dne 11. avgusta 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost