Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1994 z dne 18. 8. 1994

Kazalo

1914. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina, stran 3151.

Na podlagi 10. člena odloka o organiziranju Javnega podjetja Energetika (Uradni list RS, št. 21/91) in 129. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na svoji 228. seji dne 12. 8. 1994 sprejel
SKLEP
o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina
1. člen
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane soglaša, da Javno podjetje Energetika p.o. za 1,2% dvigne cene ogrevne toplote in plina in da nove cene znašajo:
 
TARIFNI CENIK DALJINSKEGA OGREVANJA
1. Stanovanjski odjem
a) za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu in pavšalni
obračun                           3.091,38 SIT/MWh
– od tega za ekološko sanacijo Toplarne             89,65 SIT/MWh
– za obračun sanitarne vode po vodomeru             206,50 SIT/m3
b) za priključno moč
– za obračun po toplotnem, pavšalni obračun in
obračun po vodomeru                  962.717,22 SIT/MW/leto
V ceni ni vračunan veljavni prometni davek.
2. Nestanovanjski odjem
a) za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu in pavšalni
obračun                           3.709,82 SIT/MWh
– od tega za ekološko sanacijo Toplarne            107,60 SIT/MWh
– za obračun sanitarne vode po vodomeru             247,60 SIT/m3
b) za priključno moč
– za obračun po toplotnem, pavšalni obračun in
obračun po vodomeru                 1.155.260,85 SIT/MW/leto
V ceni ni vračunan veljavni prometni davek.
 
TARIFNI CENIK ZA OSKRBO S PLINOM IZ OMREŽJA
----------------------------------------------------------------------------
      Tarifna   Cena zemelj-  Osnovna cena   Področje
      skupina   skega plina   cena za moč   uporabe
----------------------------------------------------------------------------
      Mala     81,63              do 170 m3
      poraba    SIT/m3              letne porabe
Široka
      Gospodinj-  32,49      8.368,04     nad 170 m3
potrošnja  ska tarifa  SIT/m3     SIT/leto     letne porabe
      Centralno  32,49      688,46.     za priključno
      ogrevanje  SIT/m3     SIT/kW/leto   moč nad 50 kW
      Mala     81,63              do 720 m3
      poraba    SIT/m3              letne porabe
Ostala
      Osnovna   43,03      22.188,82    nad 720 m3
potrošnja  tarifa    SIT/m3     SIT/leto     letne porabe do
                             let.porabe 4200 m3
                             mora priklj.moč za
                             ogr.znašati
      Ogrevanje  43,03      436,22      najmanj.25%
      posl.prost. SIT/m3     SIT/kW/leto   sk.priklj.m.
----------------------------------------------------------------------------
V ceni ni vračunan veljavni prometni davek.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina (Uradni list RS, št. 37/94).
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati 1. 9. 1994.
Št. 111/10-94
Ljubljana, dne 12. avgusta 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.

AAA Zlata odličnost